Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius Sanitat

Departament de Sanitat

Al Departament de Sanitat volem formar a futurs professionals del sector sanitari, en la vessant tècnica i humana. Partint del model de Virgínia Henderson, en el que són les necessitats bàsiques del pacient, i amb la perspectiva bio-psico-social.

 

Durada dels estudis

foto web2

1400h en un curs d’un any.

990h de classes teoricopràctiques al centre educatiu en horari lectiu de mati o tarda.

410h de pràctiques en empreses.

 

Títol oficial que s’obté en acabar els estudis

Tècnic o tècnica en cures auxiliars d’infermeria.

Decret 203/1997, 30 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria

Competència general

Proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries de l’entorn, com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat o la diplomada d’infermeria  si cal, i també com a membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.


Àmbit professional i de treball

Aquest tècnic desenvoluparà la seva tasca laboral en el sector sanitari, àrea d’assistència, com a membre d’un equip d’infermeria a l’atenció primària, comunitària o especialitzada.

Els principals subsectors on exercirà l’activitat laboral com a auxiliar d’infermeria són:

-          atenció primària i comunitària (atenció domiciliaria, promoció de la salut, salut bucodental, consultes i centres geriàtrics)

-          atenció especialitzada (consultes, hospitalització, urgències, sales de parts, pediatria, unitats de cures especials, quiròfans, centrals d’esterilització, salut mental i geriatria)

-          altres (centres sanitaris, departaments d’afers socials de ministeris, comunitats autònomes, ajuntaments i centres de balneoteràpia).

Sortides professionals:

La principal ocupació i lloc de treball que ocuparà dins el sector serà com a :foto web

  • Auxiliar d’infermeria/clínica
  • Auxiliar de balnearis
  • Auxiliar d'atenció primària i cures d'infermeria a domicili
  • Auxiliar bucodental
  • Auxiliar de geriatria
  • Auxiliar de pediatria
  • Auxiliar d'esterilització
  • Auxiliar d'unitats especials
  • Auxiliar de salut mental

Crèdits

El cicle consta de 14 crèdits que treballen els continguts propis del cicle:

Crèdit 1: operacions administratives i documentació sanitària
Crèdit 2: l'ésser humà davant la malaltia
Crèdit 3: benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment
Crèdit 4: cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà
Crèdit 5: primers auxilis
Crèdit 6: higiene del medi hospitalari i neteja de material
Crèdit 7: recolzament psicològic al pacient/client
Crèdit 8: educació per a la salut
Crèdit 9: tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica
Crèdit 10: relacions en l'equip de treball
Crèdit 11 : formació i orientació laboral
Crèdit 12: formació en centres de treball
Crèdit 13: síntesi

El crèdit 12 ( FCT) és de 410 hores i són les pràctiques en les empreses del sector sanitari, es poden començar al finalitzar la primera avaluació i  combinar-les amb els estudis.

Els crèdits es  distribueixen entre:
 • Classes teòriques
 • Classes taller al centre on es simula l’activitat sanitària

 

Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius Sanitat