Estàs aquí:Inici Guia del centre Organització

Organització

Consell Escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan col·legiat representatiu de la nostra comunitat educativa, i la seva composició garanteix que els diversos estaments tinguem ocasió de participar-hi i, per tant, de corresponsabilitzar-nos de la gestió global del centre.

Llegeix més...

Equip directiu

L'equip directiu està format pel director, el cap d'estudis, la secretària, el cap d'estudis adjunt, el cap d'estudis de formació professional, la coordinadora pedagògica i l'administrador.

Llegeix més...

Tutories

Tots els grups classe tenen assignat un tutor. La taula següent mostra els tutors de cada grup.

 

Educació Secundària Obligatòria

Nivell Grup Tutor/a
1r d’ESO A JOAQUIM DUCH
B MIGUEL ANGEL DIAZ
C ANA ROBLEDO
D MARIBEL CAZORLA
E ROSA VOLTAS
2n d’ESO A JOAN MIQUEL SIMON
B ANNA Mª GRAU
C DAVID LÓPEZ
D NÚRIA ESTRUCH
E JOAN FOGUET
3r d’ESO A CARLOS BAGLIETTO
B ELISENDA ARMENGOL
C ADA LAHOZ
D JOAN ROCA
4t d’ESO A RAMON ANDREU
B MARTA ALONSO
C KIRA MENÉN
D FELIP BRUNET

 

Batxillerat

Nivell Grup Tutor/a
1r BAT A MARTA INGLÉS
B AMALIA ÁLVAREZ
2n BAT A ANNA Mª SANS
B ANNA Mª MOLINER

 

Curs d'Accés a Grau Superior

Nivell Grup Tutor/a
CAS A MONTSERRAT MONTALÀ
B SÍLVIA BARONI

 

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Nivell Grup Tutor/a
CFGM Activitats Comercials 1r Mª LLUÏSA BARBARÀ
Cures Auxiliars d'Infermeria ÀFRICA PAGÈS
ESTHER RAMOS
Gestió administrativa M.ÀNGELS ARMENGOL
M. JOSEFA ROCA
Mecanització ALBERT VILARRUBI
JESÚS ROVIRA
Soldadura i Caldereria ALBERT VILARRUBI
XAVIER LORA
Sistemes Microinformàtics i Xarxes XAVIER ABILLA
ANNA GENE
Instal·lacions elèctriques i automàtiques Manteniment FÉLIX FERNÁNDEZ
JOSE DANIEL DORADO

 

Cicles Formatius de Grau Superior

Nivell Grup Tutor/a
CFGS Administració i Finances MONTSERRAT VELASCO
CARME PENA
Animació d'Activitats Físiques i Esportives AUGUST FERRER
OSCAR RUBIO
Administració de Sistemes Informàtics Desenv. d'Aplic. Multiplataforma FERRAN MAS
CRISTINA GUIU
Automatització i Robòtica RAMON DOMÈNECH
AGUSTÍ PUJOL
Disseny en Fabricació Mecànica IRENE TERUEL
JOSEP Mª MAGRINYÀ
Mecatrònica industrial IRENE TERUEL
FRANCESC GUIVERNAU

 

Programes de Formació i Inserció

Nivell Grup Tutor/a
PFI Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas             Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques DEBORAH NORIEGA
CARLES MIR
PACO MONLLAÓ

 

2n

Sr. Ausiàs Gil

Càrrecs unipersonals

Els càrrecs unipersonals es divideixen en tres gran blocs: els caps de departament, coordinacions dels diversos ensenyaments i la resta de coordinacions. La llista següent indica el professorat assignat a cadascun dels càrrecs:

Llegeix més...

Departaments i equips docents

El claustre de professorat està integrat per la totalitat del professorat de l'institut i està estructurat en departaments didàctics i equips docents. L'acció educativa del centre es basa en el treball en equip del professorat. És molt important el dinamisme dels departaments i la tasca coordinada i conjunta dels equips docents.

Llegeix més...

Estàs aquí:Inici Guia del centre Organització