Estàs aquí:Inici Guia del centre Organització Càrrecs unipersonals

Càrrecs unipersonals

Els càrrecs unipersonals es divideixen en tres gran blocs: els caps de departament, coordinacions dels diversos ensenyaments i la resta de coordinacions. La llista següent indica el professorat assignat a cadascun dels càrrecs:

                      

-Caps de departament / Família Professional:

 • Família Professional d'Administració:Núria Barberà
 • Família Professional de Comerç i Màrqueting: Sònia Bové
 • Família Professional d'Electricitat i Electrònica: Daniel Flores
 • Família Professional de Fabricació Mecànica: Lleonard Ruiz
 • Família Professional d'Instal·lacions i Manteniment: Ausiàs Gil
 • Família Professional d'Informàtica i Comunicacions: Laura López
 • Família Professional de Sanitat: M. Teresa Albaigés
 • Dept. Formació i Orientació Laboral: Sara Álvarez
 • Dept. Ciències Experimentals: Josefa López
 • Dept. Educació Física: Rosa M. Batalla
 • Dept. Llengua castellana i literatura: Lluís Fernández
 • Dept. Llengua catalana i literatura: Neus Salvat
 • Dept. Llengües estrangeres: Cristina Xifré
 • Dept. Matemàtiques: Rosa M. Manchobas
 • Dept. Música: Felip Brunet
 • Dept. Orientació: Anna Grau
 • Dept. Ciències socials: Antoni M. Marsal
 • Dept. Tecnologia: Sandra Segú
 • Dept. Visual i Plàstica: Jesús Moreno   

-Coordinadors dels ensenyaments impartits en el centre:

 • Coordinadora d’ESO: Lilian Borràs
 • Coordinadora Batxillerat: Anna M. Sans
 • Coordinador de Formació Professional: Juan José García

-Altres coordinacions:

 • Coordinador activitats i serveis extraescolars: Anna M. Moliner
 • Coordinador d’informàtica: Josep Escoda
 • Coordinador de xarxa i servidors: Laura López
 • Coordinador i dinamització de l’equip TIC: Josep Lluís Cañadilla
 • Coordinadora lingüística i notícies web: M. Neus Salvat
 • Coordinadors revista: Núria Ventura  /  Joan Foguet
 • Coordinador prevenció de riscos laborals: Daniel Flores
 • Coordinadora pla d’acció tutorial: Fàtima Lladó
 • Coordinadora de qualitat: Noèlia Tuset
 • Coordinadora Projecte Escoles Verdes: Assumpció Niubò
 • Pla Experimental Esport a l’Escola: Candela Mart
 • Coordinadora del servei d'assessorament i reconeixement: Noèlia Tuset
 • Coordinadora d'InnovaFP: Montserrat Velasco
Estàs aquí:Inici Guia del centre Organització Càrrecs unipersonals