Estàs aquí:Inici Guia del centre Presentació

Presentació

Salutació del Sr. Jordi Tuset Vallet - Director

L’Institut Jaume Huguet, la nostra Escola, des que va néixer l’any 1924, ha tingut un segell propi, el d’apostar per les innovacions, tal com feren aquells vallencs que, amb una inquietud formadora i emprenedora, en van promoure la creació.

Durant tots aquests anys moltes persones hi han deixat la seva petjada i, al mateix temps, l’Institut Jaume Huguet·Antiga Escola del Treball de Valls ha estat un referent educatiu per a la ciutat i tota la comarca.

L'actual oferta educativa del centre està integrada per l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i els cicles formatius de Grau Mitjà i Superior de Formació Professional. El projecte educatiu del centre pretén donar una formació integral a tots els alumnes i, amb la col·laboració de la Fundació ANESPRO, abasta també la formació ocupacional i contínua.

Llegeix més...

Trets bàsics de l'acció educativa

El nostre sistema pedagògic es basa en un Projecte Educatiu   img pdf fonamentat en els següents principis:

  • Educació integral de l'alumnat.
  • Promoció de la participació activa de tots els membres de la comunitat educativa i de la relació positiva amb el medi natural i comunitari.
  • Foment de les mesures d'atenció a la diversitat per tal de donar resposta educativa a les diferències individuals dels alumnes.

Llegeix més...

Model de gestió

La participació coordinada i corresponsable de totes les persones que formem la comunitat educativa del centre –professorat, alumnat, pares i mares i personal no docent– és fonamental per garantir l'assoliment dels nostres objectius d'educació integral de l'alumnat i de totes aquelles activitats de recerca, difusió i formació que s'hi relacionin.

Llegeix més...

Història del centre

L'any 1923 tres amics vallencs es van plantejar el gravíssim problema que suposava la manca d'una formació cultural i professional a la ciutat. D'aquí la idea de crear una Escola de Treball, semblant a la que ja funcionava a Barcelona. El 6 d'octubre de 1924, a les vuit del vespre, va tenir lloc la inauguració oficial del primer curs de la que ja era coneguda com Escola Professional, amb la presència dels primers cent cinquanta alumnes.

Llegeix més...

Subcategories

Estàs aquí:Inici Guia del centre Presentació