Estàs aquí:Inici Oferta educativa Programes Servei d'Assessorament i Reconeixement

Servei d'assessorament i reconeixement d'aprenentatges

logo web ass rec

 

El servei d'Assessorament que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l'anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professional, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l'elaboració i lliurament de l'Informe d'Assessorament.

Requisit previ per participar al servei de Reconeixement Acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

 

 img logo ass Calendari del Servei d'Assessorament

Com podeu sol·licitar el servei?

El termini de sol·licituds està tancat.

 

- Publicació de les llistes d'admesos provisional:Dilluns 19 de setembre de 2017

- El període de reclamacions: El 20 i 21 de setembre de 2017

- Publicació de les llistes d'admesos definitiva: Divendres 22 de setembre de 2017

 

- Sessió informativa col·lectiva obligatòria: Dilluns 25 de setembre 2017 a les 19:00h**

** En aquesta sessió s'entregarà la documentació i carta de pagament del servei d'Assessorament.

LLISTA D'ADMESOS 2017-2018
Administració i Finances
39727494P
39683897L
Electricitat i eletrònica
39698833M
39726604S
Instal·lacions i manteniment
39731935X
39884300T
Fabricació mecànica
47768016Y
47878666A
38561660K

 

Heu estat admesos i apareixeu a la llista definitiva?

- El període de pagament i entrega del rebut: Del 26 al 29 de setembre de 2017  img info

- A partir del 2 d'octubre de 2017 s'iniciaran les sessions d'assessorament. Rebreu un correu electrònic o una trucada del vostre assessor/a on us convocarà a la primera sessió.

 

 Dubtes i consultes: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

img logo recCalendari del Servei de Reconeixement 

Com podeu sol·licitar el servei?

Cal omplir el full de sol·licitud img pdf i entregar-lo a la secretaria del centre

Imprescindible: Tenir l'informe del servei d’assessorament o procedents de convocatòries d'acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí. (Qualifica’t/Acreditació)

 

- El període d'admissió de les sol·licituds: Del 12 al 23 de febrer de 2018 img info

 

- Publicació de les llistes d'admesos provisional: Dilluns 26 de febrer de 2018

- El període de reclamacions: El 27 i 28 de febrer de 2018

- Publicació de les llistes d'admesos definitiva: Dijous 1 de març de 2018

 

LLISTA D'ADMESOS 2017-2018
Administració i Finances
39727494P
39683897L
Electricitat i eletrònica
39698833M
39726604S
Instal·lacions i manteniment
39731935X
39884300T
Fabricació mecànica
47768016Y
38561660K

 

Heu estat admesos i apareixeu a la llista definitiva?

- El període d'inscripció, pagament i entrega del rebut: Del 2 al 9 de març de 2018

- A partir del 12 de març de 2018 s'iniciaran les sessions de reconeixement. Rebreu un correu electrònic del vostre assessor/a on us convocarà a la sessió de reconeixement.

 

Entrega dels Certificats:

 - A partir del 16 d'abril de 2018 es lliuraran els certificats de reconeixement a la secretaria del centre.

 

Dubtes i consultes: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

ret ofert


CURS 2017-18
Família Professional
Cicle Formatiu

Nº places

Sanitat Grau Mitjà - Cures Auxiliars d'Infermeria 10
Administració i gestió Grau Mitjà - Gestió Administrativa 5
Administració i gestió Grau Superior - Administració i Finances 5
Electricitat i electrònica Grau Mitjà - Instal·lacions elèctriques i automàtiques 5
Electricitat i electrònica Grau Superior - Automatització i robòtica industrial 5
Fabricació mecànica Grau Mitjà - Soldadura i Caldereria 3
Fabricació mecànica Grau Mitjà - Mecanització 2
Fabricació mecànica Grau Superior - Disseny en Fabricació Mecànica 5
Informàtica i comunicacions Grau Mitjà - Sistemes Microinformàtics i Xarxes 4
Informàtica i comunicacions Grau Superior - Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 3
Informàtica i comunicacions Grau Superior - Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 3
Instal·lacions i manteniment Grau Mitjà - Manteniment Electromecànic
5
Instal·lacions i manteniment Grau Superior - Mecatrònica Industrial 5

 

ret preu ass

 

Aquest servei té un preu de 60€.

Els aspirants admesos hauran d'assistir a la sessió informativa a l'Institut Jaume Huguet, en aquesta sessió col·lectiva es donaran les instruccions del pagament.

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació:

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció:

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

 ret important

 

Respecte els criteris d’admissió al servei de reconeixement: El fet d’haver rebut servei d’assessorament, no garanteix disposar de plaça per al servei de reconeixement en aquest mateix centre. La persona interessada haurà de fer una nova sol·licitud per al servei de reconeixement i entrarà en un procés d’admissió que es farà d’acord amb els criteris establerts a les instruccions  de l’esmentada Resolució de 23 d’agost.

El centre publicarà les llistes de persones admeses al servei i les places de reserva.

Nota: Si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places del centre, en els centres públics s’aplicaran, successivament, els següents criteris:

    1. Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.

    2. El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

ret preu rec

 

Els imports en centres públics del Departament d'Ensenyament són: 

Per crèdit dels títols LOGSE: 40 €

Per unitat formativa dels títols LOE: 18 €

Els aspirants admesos hauran de fer el pagament durant el període que apareix al full d'inscripció.

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació:

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció:

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

ret carta

 

El centre es compromet a realitzar un servei d'assessorament i reconeixement d'acord amb l'establert a les normes i instruccions del Departament d'Ensenyament, com pots veure a la carta de compromís de qualitat en la presentació d'aquests dos serveis.

 

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS 2014-2015

Administració i Gestió
77787494E
39738636H
39683397L
76991440K
47763332Z
Electricitat i Electrònica
46990201M
 39703758P
Instal·lacions i Manteniment
39910203M

 

 

Estàs aquí:Inici Oferta educativa Programes Servei d'Assessorament i Reconeixement