Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius 2 Fabricació Mecànica

Departament de Fabricació Mecànica

Amb unes renovades instal·lacions i un professorat que treballa aplicant les directrius de la millora contínua, el Departament de Fabricació Mecànica forma professionals, operaris als CFGM i llocs de comandament als CFGS, que treballaran a les seccions de manteniment, producció i d'oficina tècnica d'empreses i tallers del sector industrial. Juntament amb el taller, l'alumnat completa la seva formació a les aules de CAD i CNC on realitza projectes simulats i reals que, juntament amb les pràctiques a les empreses marcaran l'inici de la seva trajectòria professional en l'apassionant camp del Manteniment i la Fabricació Mecànica.

IMG 20190330 WA0026

guille2

 meca1

Modalitats de Formació

- Formació Dual: Permet a l'alumne integrar-se al món laboral abans d'acabar els estudis realitzant part de la formació a una empresa amb un contracte remunerat. D'aquesta forma l'alumne realitza menys hores al centre i es forma a l'empresa mentre cobra un sou.

Estudis 3x2:L'alumnat pot treure dos titulacions en tres anys. Al tenir matèries comunes, l'alumne pot estudiar els dos anys necessaris per treure una titulació, i si després ho desitja pot treure´s una segona titulació en un sol any més. Els estudis que permeten aquesta oferta són:

- Fabricació Mecànica + Soldadura i Caldereria (Grau Mig)

 

ESTUDIS

CFGM Mecanització

La competència general d'aquest títol consisteix a executar els processos de mecanitzat per arrencament de ferritja, conformat i procediments especials, preparant, programant, operant les màquines eines i verificant el producte obtingut, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de matí de 8:00h a 14:30h

Aquest cicle es pot realitzar en modalitat 3X2 amb el cicle de CFGM Soldadura i Caldereria.

 

CFGM Mecanització - Mòduls Professionals
Presentació 
2019-2020
   
M1: Processos de mecanització. pdf
M2: Mecanització per control numéric pdf
M3: Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i procediments especials. pdf
M4: Fabricació per arrencament de ferritja. pdf
M5:Sistemes automatitzats. pdf
M6:Interpretació i representació gràfica. pdf
M7:Metrologia i assajos. pdf
M8:Formació i orientació laboral.  
M9:Empresa i iniciativa emprenedora.  
M10: Anglès. pdf
M11: Síntesi. pdf
M12: Formació en centres de treball. pdf

 

 CFGM Soldadura i Caldereria

La competència general d'aquest títol consisteix a executar els processos de fabricació, muntatge i reparació d'elements de caldereria, canonades, estructures metàl·liques i fusteria metàl·lica aplicant les tècniques de soldadura, mecanitzat i conformat, i complint amb les especificacions de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de matí de 8:00h a 14:30h

Aquest cicle es pot realitzar en modalitat 3X2 amb el cicle de CFGM Mecanització.

 

CFGM Soldadura i Caldereria - Mòduls Professionals
Presentació 
2019-2020
   
M1: Interpretació i representació gràfica. pdf
M2: Traçat, tall i conformat. pdf
M3: Mecanitzat. pdf
M4: Soldadura en atmósfera natural. pdf
M5:Soldadura en atmósfera protegida. pdf
M6: Muntatge. pdf
M7: Metrologia i assajos. pdf
M8:Formació i orientació laboral.  
M9:Empresa i iniciativa emprenedora.  
M10: Anglés tècnic. pdf
M11: Síntesi. pdf
M12:  Formació en centres de treball. pdf

 

CFGS Disseny en Fabricació Mecànica

La competència general d’aquest títol consisteix en dissenyar productes de fabricació mecànica, estris de processat de xapa, motlles i models per a polímers, fosa, forja, estampació o pulvimetal·lúrgia, assegurant la qualitat, i complint la normativa de prevenció de riscs laborals i de protecció ambiental.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda de 15:00h a 21:30h

Aquest cicle es pot realitzar en modalitat 3X2 amb el cicle de CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica.

 

CFGS Disseny en Fabricació Mecànica - Mòduls Professionals
Presentació 
2019-2020
   
M1: Representació gràfica en fabricació mecànica. pdf
M2: Disseny de Productes Mecànics. pdf
M3: Disseny d’estris de processat de xapa i estampació. pdf
M4: Disseny de motlles i models de fosa. pdf
M5: Disseny de motlles per a productes polimèrics. pdf
M6: Automatització de la fabricació.(*)  pdf
M7: Tècniques de fabricació mecànica. pdf
M8: Materials. pdf
M9:Formació i orientació laboral.(*)  
M10: Empresa i iniciativa emprenedora.(*)  
M11: Projecte de disseny de productes mecànics. pdf
M12: Formació en centres de treball pdf

 

CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

La competència general d'aquest títol consisteix a planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i muntatge de béns d'equip, partint de la documentació del procés i les especificacions dels productes que s’han de fabricar, assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda de 15:00h a 21:30h

 

 

CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
Mòduls Professionals
Presentació 
2019-2020
   
M1: Interpretació gràfica. pdf
M2: Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge. pdf
M3: Mecanització per control numèric.   pdf
M4: Fabricació assistida per ordinador.  pdf
M5:Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica. pdf 
M6:Programació de la producció. pdf
M7:Execució de processos de fabricació. pdf
M8:Materials. pdf
M9:Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals. pdf
M10: Verificació de productes. pdf
M11: Formació i orientació laboral. (*)  
M12: Empresa i iniciativa emprenedora.(*)  
M13: Projecte de fabricació de productes mecànics. pdf
M14: Formació en centres de treball. pdf

 

CFGS Mecatrònica industrial

La competència general d’aquest títol consisteix  poder gestionar i supervisar qualsevol muntatge i manteniment del sistemes mecatrònics. 

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda de 15:00h a 21:30h

 

 

CFGS

Mecatrònica industrial

Presentació 
2019-2020
   
M1: Sistemes Mecànics. pdf
M2:Sistemes hidràulics i pneumàtics.  pdf
M3: Sistemes elèctrics i electrónics.  pdf 
M4: Elements de màquines. pdf
M5: Processos de fabricació. pdf
M6: Representació gràfica de sistemes mecatrònics. pdf
M7: Configuració de sistemes mecatrònics. pdf
M8: Processos i gestió de manteniment i qualitat. pdf
M9: Integració de sistemes. pdf
M10: Simulació de sistemes mecatrònics. pdf
M11: Formació i orientació laboral. (*)  
M12: Empresa i iniciativa emprenedora. (*)  
M13: Projecte de mecatrònica industrial. pdf
M14: Formació en centres de treball. pdf

INSTAL·LACIONS

Taller equipat amb les modernes màquines-eines: torns, fresadores, rectificadores, trepants, mortajadores, cisalles, estacions de tall integral, màquines doblegadores...

 IMG 20190131 090050

IMG 20190131 090218

Aula soldadura amb 10 boxes completament equipats per a realitzar tot tipus de soldadures: TIG, MIG-MAG, elèctrode de rutilo, oxi-acetilé, tall amb làser...

IMG 20190131 091052 2

IMG 20190131 091146

Aula CNC (Control Numèric) amb 2 centres de mecanitzat, 3 fresadores i 2 torns que permet treballar en petits grups:

Aula de CAD (Disseny assistit per ordinador) de 40 ordinadors amb les darreres versions dels programes de dibuix i disseny més emprats en el món industrial, impressores DIN A0 làser, biblioteca temàtica, connexió a Internet... 

meca4

Impressores 3D, les quals permeten fabricar en poc temps peces de plàstic que requeririen molt de temps amb processos tradicionals.

ACTIVITATS

 

  • Visita a ASCAMM (Centre Tecnològic del Vallés) a Cerdanyola.
  • Visita a la fira màquina-eina BIHEM de Bilbao.
  • Visita a la fira màquina-eina de Barcelona.
  • Visita a l'empresa FRAPE-BEHR a Montblanc.
  • Visites a diferents empreses del sector motlle-matriu del polígon industrial de Valls (MLGO, PIÑAS-ESTIL·LES-TECNOMOLD, etc...).
  • Visites a SEAT ( Martorell).
Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius 2 Fabricació Mecànica