Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius 2 Fabricació Mecànica

Departament de Fabricació Mecànica

Amb unes renovades instal·lacions i un professorat que treballa aplicant les directrius de la millora contínua, el Departament de Fabricació Mecànica forma professionals, operaris als CFGM i llocs de comandament als CFGS, que treballaran a les seccions de manteniment, producció i d'oficina tècnica d'empreses i tallers del sector industrial. Juntament amb el taller, l'alumnat completa la seva formació a les aules de CAD i CNC on realitza projectes simulats i reals que, juntament amb les pràctiques a les empreses marcaran l'inici de la seva trajectòria professional en l'apassionant camp del Manteniment i la Fabricació Mecànica.

 

3 

INNOVACIÓ A MECANITZACIÓ

Abril 2020

2020 04 29 centre mecanitzat 2L'alumnat de Fabricació Mecànica desenvoluparà un projecte d'innovació vinculat a les STEAM a l'FP.

Per fer-ho possible, l'Institut ha resultat beneficiari d'una ajuda de 50.000 euros del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Aquests diners provenen de la "Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional de 16 de septiembre de 2019, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la Formación profesional del Sistema Educativo",

Durant els darrers dies d'abril, mentre seguia el confinament, es va dipositar al nostre institut un Centre de Mecanitzat Industrial Priminer Fagor 8060 d'alta velocitat, valorat en més de 40.000 euros. Durant el final d'aquest curs i el principi del vinent, el professorat i l'alumnat rebran formació per engegar aquest nou projecte d'innovació, que duran a terme conjuntament amb els centres de formació professional Corona de Aragón de Saragossa i Virgen de Gracia de Puertollano, i les empreses Kiomac,SL i Marena, SL.

El projecte s’anomena “Metodología STEAM y criterios de sostenibilidad en la I+D+I de la fabricación mecánica. Aplicación al diseño y ensayo de fresas para mecanizar elementos de prestaciones avanzadas” i té com a objectius la realització d'assajos d'eines de fresat en materials amb propietats tecnològiques elevades com el titani i analitzar-ne el rendiment, tant en els processos d'acabat en fons com lateral. Aquests objectius s'han d'assolir abans del març de 2021.

En els resultats es tindran en compte els increments de temperatura i desgast d'eines, i l'alumnat de fabricació mecànica de cada institut podrà comparar-los per maximitzar les prestacions de les eines. Per poder fer tot això, tots tres centres de formació professional que participen en el projecte s'han dotat d’un equipament com el que ha arribat al nostre institut.

 Aquí teniu un vídeo del moment de l'arribada a l'Institut

  

MODALITATS DE FORMACIÓ

- Formació Dual: Permet a l'alumne integrar-se al món laboral abans d'acabar els estudis realitzant part de la formació a una empresa amb un contracte remunerat. D'aquesta forma l'alumne realitza menys hores al centre i es forma a l'empresa mentre cobra un sou.

- Possibilitat de Estudis 3x2:L'alumnat pot treure dos titulacions en tres anys. Al tenir matèries comunes, l'alumne pot estudiar els dos anys necessaris per treure una titulació, i si després ho desitja pot treure´s una segona titulació en un sol any més. Els estudis que permeten aquesta oferta són:

- Fabricació Mecànica + Soldadura i Caldereria (Grau Mig)

 

ESTUDIS

CFGM Mecanització

La competència general d'aquest títol consisteix a executar els processos de mecanitzat per arrencament de ferritja, conformat i procediments especials, preparant, programant, operant les màquines eines i verificant el producte obtingut, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de matí de 8:00h a 14:30h

Aquest cicle es pot realitzar en modalitat 3X2 amb el cicle de CFGM Soldadura i Caldereria.

 

CFGM Mecanització - Mòduls Professionals
Presentació 
2020-2021
   
M1: Processos de mecanització. pdf blaupdf vermell
M2: Mecanització per control numéric pdf vermell
M3: Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i procediments especials. pdf blaupdf vermell 
M4: Fabricació per arrencament de ferritja. pdf blaupdf vermell
M5:Sistemes automatitzats. pdf vermell
M6: Interpretació i representació gràfica. pdf blau
M7:Metrologia i assajos. pdf blau
M8:Formació i orientació laboral. pdf blau
M9:Empresa i iniciativa emprenedora. pdf blaupdf vermell
M10: Anglès.  pdf blau
M11: Síntesi. pdf vermell
M12: Formació en centres de treball. pdf vermell

 

 CFGM Soldadura i Caldereria

La competència general d'aquest títol consisteix a executar els processos de fabricació, muntatge i reparació d'elements de caldereria, canonades, estructures metàl·liques i fusteria metàl·lica aplicant les tècniques de soldadura, mecanitzat i conformat, i complint amb les especificacions de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de matí de 8:00h a 14:30h

Aquest cicle es pot realitzar en modalitat 3X2 amb el cicle de CFGM Mecanització.

 

CFGM Soldadura i Caldereria - Mòduls Professionals
Presentació 
2020-2021
   
M1: Interpretació i representació gràfica. pdf blau
M2: Traçat, tall i conformat.  
M3: Mecanitzat. pdf blau
M4: Soldadura en atmósfera natural.  
M5:Soldadura en atmósfera protegida. pdf vermell
M6: Muntatge. pdf vermell
M7: Metrologia i assajos. pdf blau
M8:Formació i orientació laboral. pdf blau
M9:Empresa i iniciativa emprenedora. pdf blaupdf vermell
M10: Anglés tècnic. pdf blau
M11: Síntesi. pdf vermell
M12:  Formació en centres de treball. pdf vermell

 

CFGS Disseny en Fabricació Mecànica

La competència general d’aquest títol consisteix en dissenyar productes de fabricació mecànica, estris de processat de xapa, motlles i models per a polímers, fosa, forja, estampació o pulvimetal·lúrgia, assegurant la qualitat, i complint la normativa de prevenció de riscs laborals i de protecció ambiental.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda de 15:00h a 21:30h

Aquest cicle es pot realitzar en modalitat 3X2 amb el cicle de CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica.

 

CFGS Disseny en Fabricació Mecànica - Mòduls Professionals
Presentació 
2020-2021
   
M1: Representació gràfica en fabricació mecànica. pdf blau 
M2: Disseny de Productes Mecànics. pdf blau 
M3: Disseny d’estris de processat de xapa i estampació.  pdf vermell
M4: Disseny de motlles i models de fosa.  pdf blaupdf vermell
M5: Disseny de motlles per a productes polimèrics. pdf vermell 
M6: Automatització de la fabricació.(*) pdf vermell  
M7: Tècniques de fabricació mecànica. pdf blau 
M8: Materials. pdf blaupdf vermell
M9:Formació i orientació laboral. pdf blau
M10: Empresa i iniciativa emprenedora. pdf blau 
M11: Projecte de disseny de productes mecànics.  
M12: Formació en centres de treball  

 

CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

La competència general d'aquest títol consisteix a planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i muntatge de béns d'equip, partint de la documentació del procés i les especificacions dels productes que s’han de fabricar, assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda de 15:00h a 21:30h

 

 

CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
Mòduls Professionals
Presentació 
2020-2021
   
M1: Interpretació gràfica. pdf blau 
M2: Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge. pdf blau
M3: Mecanització per control numèric.  pdf vermell  
M4: Fabricació assistida per ordinador. pdf vermell  
M5:Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica.  pdf blaupdf vermell
M6:Programació de la producció. pdf blau 
M7:Execució de processos de fabricació.  pdf blau
M8:Materials.  pdf blau
M9:Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals.  pdf vermell  
M10: Verificació de productes. pdf blau pdf vermell  
M11: Formació i orientació laboral.  pdf blau
M12: Empresa i iniciativa emprenedora. pdf blau
M13: Projecte de fabricació de productes mecànics.  pdf vermell  
M14: Formació en centres de treball.  pdf vermell

 

CFGS Mecatrònica industrial

La competència general d’aquest títol consisteix  poder gestionar i supervisar qualsevol muntatge i manteniment del sistemes mecatrònics. 

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda de 15:00h a 21:30h

 

 

CFGS

Mecatrònica industrial

Presentació 
2020-2021
   
M1: Sistemes Mecànics. pdf vermell   
M2:Sistemes hidràulics i pneumàtics.  pdf blau 
M3: Sistemes elèctrics i electrónics.  pdf blau 
M4: Elements de màquines.  pdf blau
M5: Processos de fabricació.  pdf blau
M6: Representació gràfica de sistemes mecatrònics.  
M7: Configuració de sistemes mecatrònics. pdf blau pdf vermell
M8: Processos i gestió de manteniment i qualitat.  pdf vermell
M9: Integració de sistemes. pdf vermell 
M10: Simulació de sistemes mecatrònics. pdf vermell 
M11: Formació i orientació laboral.  pdf blau
M12: Empresa i iniciativa emprenedora.  pdf blau
M13: Projecte de mecatrònica industrial.  pdf vermell
M14: Formació en centres de treball.  

 

INSTAL·LACIONS

Taller mecànic  equipat amb les modernes màquines-eines: torns, fresadores, rectificadores, trepants, mortajadores, cisalles, estacions de tall integral, màquines doblegadores...

 IMG 20190131 090050

IMG 20190131 090218

Taller de soldadura amb 10 boxes completament equipats per a realitzar tot tipus de soldadures: TIG, MIG-MAG, elèctrode de rutilo, oxi-acetilé, tall amb làser...

IMG 20190131 091052 2

IMG 20190131 091146

Aula CNC (Control Numèric) amb 2 centres de mecanitzat, 3 fresadores i 2 torns que permet treballar en petits grups:

Aula de CAD (Disseny assistit per ordinador) de 40 ordinadors amb les darreres versions dels programes de dibuix i disseny més emprats en el món industrial, impressores DIN A0 làser, biblioteca temàtica, connexió a Internet... 


IMG 20190131 100931

Impressores 3D, les quals permeten fabricar en poc temps peces de plàstic que requeririen molt de temps amb processos tradicionals.

ACTIVITATS

 Cada any intentem modificar les sortides perque l'alumnat estigui el més aprop de les noves técnologies, dintre de la seva branca professional.

  • Visita a ASCAMM (Centre Tecnològic del Vallés) a Cerdanyola.
  • Visita a la fira màquina-eina BIHEM de Bilbao.
  • Visita a la fira màquina-eina de Barcelona.
  • Visita a l'empresa FRAPE-BEHR a Montblanc.
  • Visites a diferents empreses del sector motlle-matriu del polígon industrial de Valls (MLGO, PIÑAS-ESTIL·LES-TECNOMOLD, etc...).
  • Visites a SEAT ( Martorell).
Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius 2 Fabricació Mecànica