Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius 2 FOL

Departament de Formació i Orientació Laboral

El departament de Formació i Orientació Laboral recull un conjunt de matèries comunes a tots els cicles formatius: Formació i Orientació Laboral (FOL LOGSE), Relacions en l’equip de treball (RET LOGSE), Formació i orientació laboral (FOL LOE), Empresa i Iniciativa emprenedora (EIE LOE) i Emprenedoria d'ESO i AGEC. Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives (LOGSE)

 

DSC05804 Aquestes matèries tenen principalment continguts transversals, que pretenen ajudar a l’alumne/a a millorar la seva inserció sociolaboral (contractes, nòmines, currículums, entrevistes de feina, seguretat en la feina...), el seu coneixement pràctic de les tècniques bàsiques de relacions en l’entorn de treball (motivació, comunicació, treball en equip i lideratge), i la seva iniciativa emprenedora (com crear una petita empresa).

Les classes s’aborden amb una contínua relació amb l’actualitat socioeconòmica i laboral, de forma pràctica i directa.

 

 

 

 

Membres del departament

  • Álvarez Ferrer, Sara (Cap de Departament)
  • Garriga Palau, Margarida
  • M'hir Koubaa Naoual

Mòduls / Crèdits

  • FOL Formació i orientació laboral (Grau mitjà i superior) (LOGSE i LOE)
  • AGEC Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives (LOGSE)
  • RET (Relacions en l'Entorn de Treball) (LOGSE)
  • EIE Empresa i iniciativa Emprenedora (Grau mitjà i superior) (LOE)
  • BATXILLERAT Optativa de Formació i orientació laboral
  • ESO. Optativa d'Emprenedoria

DSC05805

IX Jornades Joves i Empresa  -  11 i 12 de Desembre de 2018

El departament de Formació i orientació laboral participa en la planificació i organització de les IX Jornades: Joves i Empresa, del curs acadèmic 2018-2019, destinats als alumnes de cicles formatius de grau mitjà, superior, batxillerat, i Educació Secundària Obligatòria, mares, pares i empresaris de Valls i l'Alt Camp.

    JovesEmpresa

  

 

 

 

 

 

Llibres del departament curs 2018-2019

 

CURSOS ISBN
1 CFGM Gestió administrativa MP12  UF02. PRL  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
2 CFGM Gestió administrativa  MP12 UF01 IT  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGS Administració i finances   
2 CFGS Administració i finances  MP12 UF01 IT  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
2 CFGS Administració i finances  MP12 UF02 PRL  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1018-3
1 CFGM Activitats Comercials  FOL MP12 (LOE)  
1 CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes MP09 UF02 PRL - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes MP10 UF01 EIE - Empresa i Iniciativa Emprenedora Mc Graw Hill
978-84-486-1428-7
2 CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes MP10 UF01 EIE  - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1420-4
2 CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes MP09 UF01 IT  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGS Adm. sistemes informàtics xarxa MP12 UF01 IT - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGS Adm. sistemes informàtics  xarxa MP12 UF02 PRL - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1018-3
1 CFGS Adm. sistemes informàtics xarxa MP13 UF01 EIE  - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1420-4
2CFGS Adm. sistemes informàtics en la xarxa   
1 CFGM Mecanització MP08 UF01 IT - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1018-3
1 CFGM Mecanització MP08 UF02 PRL - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1018-3
1 CFGM Mecanització MP09 UF01 EIE  - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1420-4 
1 CFGM Soldaura i caldereria MP08 UF01 IT - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1018-3
1 CFGM Soldaura i caldereria MP08 UF02  PRL - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1018-3
1 CFGM Soldaura i caldereria MP09 UF01 EIE  - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1420-4
1 CFGS Disseny en fabricació mecànica MP09 UF01 IT  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGS Disseny en fabricació mecànica MP09 UF02 PRL  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGS Disseny en fabricació mecànica MP10 UF01 EIE  - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1420-4
1 CFGS Mecatrònica industrial  MP11 UF02 PRL  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGS Mecatrònica industrial  MP11 UF01 IT   - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGS Mecatrònica industrial  MP12 UF01 EIE  - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1019-0 
1 CFGM Instal elèctriques i automàtiques  MP11 UF02 PRL  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
2 CFGM Instal elèctriques i automàtiques  MP11 UF01 IT  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
2 GM Instal elèctriques i automàtiques  MP12 UF01 EIE - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1420-4 
1 GS Automatització i robòtica industrial MP11 UF02 PRL  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
2 CFGS Automatització i robòtica industrial MP11 UF01 IT  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
2 CFGS Automatització i robòtica industrial MP12 UF01 EIE  - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1019-0 
1 CFGM Cures auxiliars d'infermeria RET C10 (LOGSE) - Relacions entorn del treball - (català) McGraw-Hill 978-84-481-4766-2
2 CFGM Cures auxiliars d'infermeria FOL C11 (LOGSE) - Formació i orientació laboral (català) - Edebé 978-84-683-1419-8
Emprenedoria 3r ESO - Emprenedoria ESO Grup Promotor Santillana  978-84-154-3578-5
2 Batillerat - Optativa FOL - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1r CFGS Animació d'activitats físiques i esportives - FOL C12 (LOGSE) - Formació i orientació laboral (català) - Edebé
2n CFGS Animació d'activitats físiques i esportives C06 Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives (LOGSE)
 
Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius 2 FOL