Estàs aquí:Inici Departaments ESO i BAT 2 Humanitats i C. Socials

Departament d'Humanitats i Ciències Socials

VITRUVIíndex

L'humanisme engloba aquelles disciplines que estudien el comportament, la condició i el desenvolupament de l'ésser humà. Les humanitats –també conegudes com ciències socials– estudien tot allò vinculat genèricament a la cultura, com la història, l'art, la religió, la literatura i la comunicació. Al nostre institut, les assignatures que vertebren aquests coneixements són les ciències socials, la història i cultura de les religions, la cultura i valors ètics, la religió catòlica i les llengües i cultura clàssiques a l'ESO; i la filosofia, la sociologia, la psicologia, la història, la història de l'art, la geografia, el llatí i el grec al Batxillerat.

Membres del departament curs 2020-21

  • Alonso Ortiz Del Río, Marta (Ciències socials i CVE ESO / Història d'Espanya i de Catalunya Batxillerat / Sociologia Batxillerat)
  • Estruch Vilaró, Núria (Ciències socials i CVE ESO / Geografia Batxillerat)
  • Fabra Sopeña, Joan Manel (Ciències socials ESO)
  • Ferré Escoda, Mireia (Ciències socials i Filosofia ESO)
  • Gallardo Aguirre, Elisabet (Religió i Ciències socials ESO / Psicologia BAT)
  • Gil Carceller, Enrique (Ciències socials i CVE ESO)
  • Inglés Figueroa, Marta (Cultura i valors ètics ESO / Filosofia Batxillerat)
  • López Córdoba, David (Ciències socials ESO / Història de l'art i Història del món contemporani Batxillerat)
  • Marsal Bonet, Antoni Maria (Cultura clàssica i Llatí ESO / Llatí i Grec Batxillerat). Cap de departament.Estàs aquí:Inici Departaments ESO i BAT 2 Humanitats i C. Socials