Estàs aquí:Inici Departaments ESO i BAT 2 Humanitats i C. Socials Ciències Socials

Àrea de Ciències Socials

Pànteoniimages

La matèria de ciències socials: geografia i història a l'Educació Secundària Obligatòria té com a finalitat proporcionar a l’alumnat les competències necessàries per ubicar-se en el món, per esbrinar els orígens i les causes dels problemes socials actuals i per integrar-se en la societat, com a persona individual i com a membre d’un col·lectiu. Es pretén aprofundir en els aprenentatges adquirits en l’etapa anterior en l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural, fent presents com a eixos vertebradors de l’àmbit social la geografia i la història, però no únicament aquestes, sinó amb la intervenció d’altres disciplines com l’economia, la sociologia, la filosofia, l’antropologia o la història de l’art (Font: Decret 187/2015, d’ordenació dels ensenyaments de l’ESO. Annex 6: àmbit social).

Al Batxillerat, les matèries d'Història d'Espanya i Catalunya (obligatòria), Història del món contemporani, Història de l'art i Geografia general (optatives) serviran com a aprofundiment de les competències i coneixements adquirits a l'ESO, i com a base per a l'alumnat que continuï els seus estudis en l'àmbit social i de les humanitats.

Membres de l'àrea de Ciències Socials

  • Marta Alonso Ortiz del Rio
  • Núria Estruch Vilaró
  • Joan Manel Fabra Sopeña
  • Mireia Ferré Escoda
  • Enrique Gil Carceller
  • David López Córdoba

 Estudis de Geografia i Història

Curs / Matèria
Presentació 
2020-21
   

CIÈNCIES SOCIALS: 1r d'ESO

Dimensió geogràfica: La Terra i l'univers. Els mapes i el relleu de la Terra. Temps, clima i medi ambient.

Dimensió històrica: La prehistòria. Història antiga: Mesopotàmia, Egipte, Grècia, Roma.

pdf

CIÈNCIES SOCIALS: 2n d'ESO

Dimensió geogràfica: Demografia i moviments migratoris. Geografia política. Societats actuals. L'espai urbà.

Dimensió històrica: Història medieval. L'Islam i al-Àndalus. L'Alta Edat Mitjana. La Baixa Edat Mitjana. Formació i expansió dels regnes cristians peninsulars.

pdf

CIÈNCIES SOCIALS: 3r d'ESO

Dimensió geogràfica: Les activitats econòmiques. L'organització política del món, Europa, Espanya i Catalunya.

Dimensió històrica: Història moderna. L'ampliació del món conegut. Història moderna d'Europa, la monarquia hispànica i Catalunya.

pdf

CIÈNCIES SOCIALS: 4t d'ESO

Dimensió històrica: L'Edat Contemporània. Segles XIX, XX i actualitat al món, Espanya i Catalunya.

pdf

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI: 1r de Batxillerat

Aprofundiment en la història contemporània occidental: segles XIX, XX i actualitat.

(Matèria optativa)

pdf

HISTÒRIA D'ESPANYA I DE CATALUNYA: 2n de Batxillerat

Aprofundiment en la història contemporània d'Espanya i de Catalunya: segles XIX, XX i actualitat.

(Matèria obligatòria)

pdf

GEOGRAFIA GENERAL: 2n de Batxillerat

Aprofundiment en la geografia física, política i humana d'Espanya i Catalunya en el context mundial i europeu.

(Matèria optativa)

pdf

HISTÒRIA DE L'ART: 2n de Batxillerat

Aprofundiment en la història dels estils artístics i obres més destacades de l'art occidental.

(Matèria optativa)

pdf

 

Estàs aquí:Inici Departaments ESO i BAT 2 Humanitats i C. Socials Ciències Socials