Àrea de Llengües i Cultura Clàssiques

INCIPERE DIMIDIUM

La cultura clàssica és el conjunt de les activitats intel·lectuals (literatura, filosofia, ciència i art), religioses (mitologia i culte) i polítiques (organització administrativa i jurídica) desenvolupades pel poble grec i romà fa més de dos mil anys. Apliquem el terme clàssic a aquesta cultura i les seves llengües vehiculars, el llatí i el grec, perquè són un autèntic model i, consegüentment, s'hi recorre en l'ensenyament, la política, l'art o en l'estudi del pensament, sobretot del Renaixement ençà.

Al nostre institut podem cursar la matèria de Déus i Herois a tercer d'ESO, una Introducció a les Llengües Clàssiques a quart i les assignatures de Grec i Llatí al Batxillerat. El classicisme, però, no és pas incompatible amb els nous temps. En aquest sentit, dins del Pla Plurilingüe, l'àrea de Llengües i Cultura Clàssiques fomenta des de fa més d'una dècada la suficiènca en llengua anglesa. L'alumnat, doncs, té l'oportunitat de millorar les competències lingüístiques d'aquesta llengua estrangera mentre duu a terme activitats d'ensenyament-aprenentatge de l'àmbit clàssic. Incipere dimidium, és a dir, "començar ja és la meitat". Som-hi, doncs!

  Beginning Iliad.svg

Únic membre de l'àrea

Antoni M. Marsal i Bonet

 

 Estudis

Curs / Matèria
Presentació 
2020-21
   
3r d'ESO - Optativa 2 hores - DÉUS I HEROIS (Cultura clàssica).  pdf
4t d'ESO - Optativa 3 hores - LLATÍ (Introducció a les llengües i a la cultura clàssiques). pdf
1r Batxillerat - Matèria modalitat 4 hores - GREC I pdf
1r Batxillerat - Matèria modalitat 4 hores - LLATÍ I pdf
2n Batxillerat - Matèria modalitat 4 hores - GREC II pdf
2n Batxillerat - Matèria modalitat 4 hores - LLATÍ II pdf

 

Llibres i recursos per al curs 2020-21

3r ESO: Vilanova, Fina; Torrent, Anna: CULTURA CLÀSSICA. Barcanova. Aula Moodle

4t ESO: CULTURA CLÀSSICA. Editorial Barcanova. Dossier propi. Aula Moodle

1r i 2n de batxillerat: