Estàs aquí:Inici Departaments ESO i BAT 2 Humanitats i C. Socials Filosofia

Àrea de Filosofia

Émile Durkheim, al final del segle XIX, va considerar que la divisió del treball no és només un fet econòmic, sinó que és una llei de la naturalesa. D’aquí deriva la possibilitat que sigui una regla imperativa de conducta: has de procurar omplir útilment una funció determinada. Però l’opinió pública, segons el sociòleg francès, quan mana a les persones especialitzar-se, sempre tem que s’especialitzin massa. El temor de la “tendència cap a l’especialització” ja es manifestava en el Decret 182/2002, de 25 de juny, d’Ordenació dels Ensenyaments de Batxillerat. En la introducció al currículum de filosofia llegim: “la filosofia hauria de facilitar l’adquisició d’una visió integrada dels diferents sabers, creant un espai de reflexió sobre temes globals que equilibri la tendència cap a l’especialització del currículum”.

Escola dAtenesíndex 

En aquest sentit, la finalitat més general de la matèria comuna de filosofia serà:

 • Col·laborar en la tasca de formació general de l’alumne.
 • Ajudar a adquirir una visió integrada dels diferents sabers.
 • Ajudar a la valoració de les teories més influents del nostre temps.

Únic membre de l'àrea de filosofia

Inglès Figueroa, Marta

Estudis de Filosofia

Curs / Matèria
Presentació 
2018-19
   
1r Batxillerat - Filosofia i ciutadania pdf
2n Batxillerat - Història de la Filosofia pdf
Optativa Psicologia i Sociologia pdf

 

1r curs de Batxillerat

 • Nom de la matèria obligatòria: Filosofia i ciutadania.
 • Nombre de crèdits: 2. (Dues hores per setmana al llarg de tot el curs.)
 • Continguts: Els primers filòsofs (s. VI aC); Sòcrates i els sofistes (s. V aC); Lògica; L’ONU i la Constitució Espanyola.

2n curs de Batxillerat

 • Nom de la matèria obligatòria: Història de la Filosofia.
 • Nombre de crèdits: 3. (Tres hores per setmana al llarg de tot el curs.)
 • Continguts: La història del pensament occidental des del segle VII aC (Tales) fins al segle XIX (Nietzsche). Com que les parades més llargues del curs es fan en els autors i textos de selectivitat, és convenient tenir-los presents:

-          Plató: La República (llibre II (368c-376c), llibre IV (427c-445e) i llibre VII (514a-520a i 532b-535a))

-          Descartes: Meditacions metafísiques (parts I, II, V i VI).

-          Locke: Assaig sobre l’enteniment humà (llibre I, capítol II, seccions 1-5; llibre II, capítol VIII, seccions 1-26; llibre IV, capítol II, secció 14; llibre IV, capítol IV, seccions 1-12) i Segon tractat sobre el govern civil (capítols I, II, III, VIII, i les seccions 211-229 del capítol XIX).

-          Mill: Sobre la llibertat (secció IV) i L’Utilitarisme (seccions II i IV).

-          Nietzsche: Genealogia de la moral (1a part) i Sobre veritat i mentida en sentit extramoral.

Libres de Filosofia

1r curs de Batxillerat

No es fa servir cap llibre de text. Els textos més importants del temari són al Moodle dels alumnes.

2n curs de Batxillerat

 • Llibre de text: Història de la filosofia, Ed. Vicens Vives, 2009. ISBN: 978-84-316-9167-7.
 • Llibre recomanat: Atena. Lectures de Filosofia. Batxillerat 2012-2013, Ed. La Magrana, 2012. ISBN: 978-84-8264-570-4.

Estudis de Psicologia i Sociologia

(Assignats al Seminari de Filosofia)

 • Nom de la matèria optativa: Psicologia i Sociologia.
 • Nombre de crèdits: 4. (Quatre hores per setmana al llarg de tot el curs.)
 • Continguts:

-          Psicologia: Els processos cognitius (percepció, memòria, aprenentatge, etc.); Metodologies; La psicoanàlisi de S. Freud.

-          Sociologia: Els fundadors de la sociologia; Metodologies; Socioestadística; Socialització; Conformitat i desviació.

Libres de Psicologia i Sociologia

No es fa servir cap llibre de text. Els textos més importants del temari són al Moodle dels alumnes.

Estàs aquí:Inici Departaments ESO i BAT 2 Humanitats i C. Socials Filosofia