Estàs aquí:Inici Guia del centre Organització

Organització

El Consell Escolar és el màxim òrgan col·legiat representatiu de la nostra comunitat educativa, i la seva composició garanteix que els diversos estaments tinguem ocasió de participar-hi i, per tant, de corresponsabilitzar-nos de la gestió global del centre.

L'equip directiu està format pel director, el cap d'estudis, la secretària, el cap d'estudis adjunt, el cap d'estudis de formació professional, la coordinadora pedagògica i l'administrador.

Càrrec Nom Horari de visita
Director JORDI TUSET VALLET Dilluns 9-10h / Dimarts 9-10h
Cap d'estudis JORDI SERRA FERNÁNDEZ Dilluns 12.30-13.30h / Dimecres 9-10h
Secretària MARGARIDA GARRIGA PALAU Cal concertar hora
Cap d'estudis adjunt DAVID LÓPEZ CÓRDOBA Dimarts 13.30-14.30h / Divendres 9-10h
Cap d'estudis de Formació Professional MONTSERRAT VELASCO VILALTA Divendres 12.30-13.30h
Coordinadora pedagògica FÀTIMA LLADÓ SOLER Cal concertar hora
Administrador JAUME-JOAN BOADA TOUS Divendres 8-9h

Tots els grups classe tenen assignat un tutor. La taula següent mostra els tutors de cada grup.

 

Educació Secundària Obligatòria

Nivell Grup Tutor/a Horari de visita
1r d’ESO A CARLOS BAGLIETTO Dijous 11.30-12.30h
B ADA LAHOZ  Dilluns 11.30-12.30h
C JOAN MIQUEL SIMON Dijous 10-11h
D AINA GALOFRÉ Dilluns 11.30-12.30h
2n d’ESO A NÚRIA ESTRUCH Dilluns 10-11h
B MIGUEL ÁNGEL DÍAZ Dilluns 11.30-12.30h
C FELIP BRUNET Dimecres 11.30-12.30h
D ELISABET GALLARDO Divendres 9-10h
3r d’ESO A MARTA ALONSO Dijous 10-11h
B ISABEL TUSET Dimarts 10-11h
C GEMMA ESTRADA Dimarts 10-11h
D VÍCTOR VÉLEZ Dijous 10-11h
E JOAN ROCA Dijous 13.30-14.30h
4t d’ESO A RAMON ANDREU Divendres 10-11h
B ELISENDA ARMENGOL Dimarts 10-11h
C KIRA MENÉN Dilluns 11.30-12.30h
D JOAN FOGUET Dilluns 10-11h

 

Batxillerat

Nivell Grup Tutora Horari de visita
1r BAT A MARTA INGLÉS Dijous 10-11h
B SUSANA MARTÍN Dimarts 11.30h-12.30h
2n BAT A ANNA SANS Dijous 11.30-12.30h
B CRISTINA XIFRÉ Dimarts 12.30-13.30h

 

Curs d'Accés a Grau Superior

Nivell Tutora Horari de visita
CAS MONTSERRAT MONTALÀ Dijous 9-10h

 

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Nivell Grup Curs Tutor/a Horari de visita
CFGM Activitats Comercials 1r JOSEP L. RAMÍREZ Dimarts 12.30-13.30h
2n LLUÏSA BARBARÀ Concertar visita amb la tutora 
Cures Auxiliars d'Infermeria Matí ÀFRICA PAGÈS Concertar visita amb la tutora 
Tarda ADELAIDA GODOS Concertar visita amb la tutora 
Gestió administrativa 1r M. ÀNGELS ARMENGOL Dilluns 12.30-13.30h
2n M. JOSEFA ROCA Concertar visita amb la tutora 
Mecanització 1r XAVIER LORA Dimarts 11.30-13.30h
2n JESÚS ROVIRA Concertar visita amb el tutor
Soldadura i Caldereria 1r JORDI BARENYS Dilluns 12.30-13.30h
2n TONI BUENO Concertar visita amb el tutor
Sistemes Microinformàtics i Xarxes 1r NEUS BUDESCA Dilluns 11.30-12.30h
2n ANNA GENE Concertar visita amb la tutora 
Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 1r JOSÉ DANIEL DORADO Dilluns 12.30-13.30h
2n FÈLIX FERNÁNDEZ Concertar visita amb el tutor

 

Cicles Formatius de Grau Superior

Nivell Grup Curs Tutor/a
CFGS Administració i Finances 1r MÍRIAM RUBIO
2n M. CARME PENA
Animació d'Activitats Físiques i Esportives 1r ÒSCAR RUBIO
2n MANEL LAPEÑA
Automatització i Robòtica Industrial 1r RAMON DOMÈNECH
2n AGUSTÍ PUJOL
Disseny en Fabricació Mecànica 1r GERARD PERNAU
2n JOSEP M. MAGRINYÀ
Mecatrònica Industrial 1r GERARD PERNAU
2n FRANCESC GUIVERNAU
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 1r FRANCIS REAL
Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa 2n XAVIER ABILLA

 Per als tutors de CFGS, cal concertar hores de visita de manera individual.

Programes de Formació i Inserció

Nivell Grup Tutor/a
PFI

Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas   

Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

DEBORAH NORIEGA
CARLES MIR
PACO MONLLAÓ

 

2n

Sr. Ausiàs Gil

Els càrrecs unipersonals es divideixen en tres gran blocs: els caps de departament, coordinacions dels diversos ensenyaments i la resta de coordinacions. La llista següent indica el professorat assignat a cadascun dels càrrecs:

El claustre de professorat està integrat per la totalitat del professorat de l'institut i està estructurat en departaments didàctics i equips docents. L'acció educativa del centre es basa en el treball en equip del professorat. És molt important el dinamisme dels departaments i la tasca coordinada i conjunta dels equips docents.

Estàs aquí:Inici Guia del centre Organització