Estàs aquí:Inici Guia del centre Organització

Organització

El Consell Escolar és el màxim òrgan col·legiat representatiu de la nostra comunitat educativa, i la seva composició garanteix que els diversos estaments tinguem ocasió de participar-hi i, per tant, de corresponsabilitzar-nos de la gestió global del centre.

L'equip directiu està format pel director, el cap d'estudis, la secretària, el cap d'estudis adjunt, el cap d'estudis de formació professional, la coordinadora pedagògica i l'administrador.

Càrrec Nom Horari de visita
Director JORDI TUSET VALLET Dilluns 9-10h / Dimarts 9-10h
Cap d'estudis JORDI SERRA FERNÁNDEZ Dimarts 9-10h / Dijous 11.30-12.30h
Secretària MARGARIDA GARRIGA PALAU Cal concertar hora
Cap d'estudis adjunt DAVID LÓPEZ CÓRDOBA Dilluns 10-11h / Dimecres 13.30-14.30h
Cap d'estudis de Formació Professional MONTSERRAT VELASCO VILALTA Dimarts 9-10h / Divendres 13.30-14.30h
Coordinadora pedagògica FÀTIMA LLADÓ SOLER Cal concertar hora
Administrador JAUME-JOAN BOADA TOUS Divendres 9-10h

Tots els grups classe tenen assignat un tutor. La taula següent mostra els tutors de cada grup.

 

Educació Secundària Obligatòria

Nivell Grup Tutor/a Horari de visita
1r d’ESO A NÚRIA ESTRUCH Dilluns 11.30-12.30h
B MARIBEL CAZORLA  Dijous 11.30-12.30h
C ELISABET GALLARDO Dimecres 11.30-12.30h
D FELIP BRUNET Dijous 11.30-12.30h
2n d’ESO A CARLOS BAGLIETTO Divendres 10-11h
B MIGUEL ÁNGEL DÍAZ Dimecres 10-11h
C JOAN MIQUEL SIMON Dimecres 10-11h
D AINA GALOFRÉ Dijous 13.30-14.30h
3r d’ESO A LLUÍS FERNÁNDEZ Dilluns 10-11h
B ISABEL TUSET Divendres 10-11h
C GEMMA ESTRADA Dimecres 13.30-14.30h
D MIREIA FERRÉ Dijous 9-10h
4t d’ESO A MARTA ALONSO Dijous 10-11h
B ELISENDA ARMENGOL Dimarts 11.30-12.30h
C KIRA MENÉN Dimarts 10-11h
D RAMON ANDREU Divendres 11.30-12.30h
E JOAN ROCA Dilluns 11.30-12.30h

 

Batxillerat

Nivell Grup Tutora Horari de visita
1r BAT A CRISTINA XIFRÉ Dijous 12.30-13.30h
B ANNA SANS Dijous 10-11h
2n BAT A MARTA INGLÉS Dimarts 10-11h
B JOAN FOGUET Dijous 9-10h

 

Curs de Preparació per a l'Ingrés a Grau Superior

Nivell Tutora Horari de visita
CPIGS MONTSERRAT MONTALÀ Dimecres 12.30-13.30h

 

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Nivell Grup Curs Tutor/a Horari de visita
CFGM Activitats Comercials 1r JOSEP L. RAMÍREZ Dilluns 12.30-13.30h
2n LLUÏSA BARBARÀ Concertar visita amb la tutora 
Cures Auxiliars d'Infermeria Matí ESTHER RAMOS Concertar visita amb la tutora 
Tarda ÀFRICA PAGÈS Concertar visita amb la tutora 
Gestió administrativa 1r M. JOSEPA ROCA Dilluns 12.30-13.30h
2n M. ÀNGELS ARMENGOL Concertar visita amb la tutora 
Mecanització 1r JORDI BARENYS Dilluns 12.30-13.30h
2n JESÚS ROVIRA Concertar visita amb el tutor
Soldadura i Caldereria 1r XAVIER LORA Dimecres 10-11h
2n TONI BUENO Concertar visita amb el tutor
Sistemes Microinformàtics i Xarxes 1r MÍRIAM SUBIRATS Dilluns 12.30-13.30h
2n ANNA GENÉ Concertar visita amb la tutora 
Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 1r MARI PAU GRAU Dilluns 9-10h
2n FÈLIX FERNÁNDEZ Concertar visita amb el tutor

 

Cicles Formatius de Grau Superior

Nivell Grup Curs Tutor/a
CFGS Administració i Finances 1r JOSEP M. SUÑÉ
2n MÍRIAM RUBIO
Ensenyament i Animació Socioesportives 1r ÒSCAR RUBIO
2n AUGUST RIERA
Automatització i Robòtica Industrial 1r RAÜL GARCIA
2n AGUSTÍ PUJOL
Disseny en Fabricació Mecànica 1r LLEONARD RUIZ
2n JOSEP M. MAGRINYÀ
Mecatrònica Industrial 1r JOSEP M. SOLER
2n FRANCESC GUIVERNAU
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 2n NEUS BUDESCA
Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa 1r FRANCIS REAL
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica 1r LLEONARD RUÍZ

 Per als tutors de CFGS, cal concertar hores de visita de manera individual.

Programes de Formació i Inserció

Nivell Grup Tutor/a
PFI

Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas   

Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

DEBORAH NORIEGA
CARLES MIR
PACO MONLLAÓ

 

2n

Sr. Ausiàs Gil

Els càrrecs unipersonals es divideixen en tres gran blocs: els caps de departament, coordinacions dels diversos ensenyaments i la resta de coordinacions. La llista següent indica el professorat assignat a cadascun dels càrrecs:

El claustre de professorat està integrat per la totalitat del professorat de l'institut i està estructurat en departaments didàctics i equips docents. L'acció educativa del centre es basa en el treball en equip del professorat. És molt important el dinamisme dels departaments i la tasca coordinada i conjunta dels equips docents.

Estàs aquí:Inici Guia del centre Organització