Estàs aquí:Inici Guia del centre Organització

Organització

El Consell Escolar és el màxim òrgan col·legiat representatiu de la nostra comunitat educativa, i la seva composició garanteix que els diversos estaments tinguem ocasió de participar-hi i, per tant, de corresponsabilitzar-nos de la gestió global del centre.

L'equip directiu està format pel director, el cap d'estudis, la secretària, el cap d'estudis adjunt, el cap d'estudis de formació professional, la coordinadora pedagògica i l'administrador.

Càrrec Nom Horari de visita
Director JOSEP M. SOLER SEGURA
Dimecres 10-11h / Divendres 12.30-13.30h
Cap d'estudis JORDI SERRA FERNÁNDEZ Dimarts 9-10h / Dijous 11.30-12.30h
Secretària MARGARIDA GARRIGA PALAU Cal concertar hora
Cap d'estudis adjunt DAVID LÓPEZ CÓRDOBA Dilluns 10-11h / Dimecres 13.30-14.30h
Cap d'estudis de Formació Professional MONTSERRAT VELASCO VILALTA Dimarts 9-10h / Divendres 13.30-14.30h
Coordinadora pedagògica ELISENDA ARMENGOL VIVAS
Cal concertar hora
Administrador JAUME-JOAN BOADA TOUS Divendres 9-10h

Tots els grups classe tenen assignat un tutor. La taula següent mostra els tutors de cada grup.

 

Educació Secundària Obligatòria

Nivell Grup Tutor/a  
1r d’ESO A JOAN MIQUEL SIMON  dijous (12:30-13:30)
B CLAUSTRE PALLARÈS
 dilluns (11:30-12:30)
C NÚRIA ESTRUCH  dimecres (10:00-11:00)
D ELISABETH GALLARDO
 dimarts (10:00-11:00)
E PALOMA VICENTE  dilluns (12:30-13:30)
2n d’ESO A GEMMA ESTRADA  dimarts (12:30-13:30)
B MIQUEL ÀNGEL DIAZ
 dijous (12:30-13:30)
C ISABEL TUSET
 dimarts (10:00-11:00)
D AUGUST RIERA
 dijous (09:00-10:00)
E SANDRA SEGÚ  dijous (12:30-13:30)
3r d’ESO A GLÒRIA SALVAT
 dimecres (12:30-13:30)
B MARIBEL CAZORLA  dimecres (10:00-11:00)
C ÍNGRID OLIVERES
 dimarts (11:30-12:30)
D CARLOS BAGLIETTO
 dijous (09:00-10:00)
4t d’ESO A KIRA MENÉN  divendres (10:00-11:00)
B AINA GALOFRÉ
 divendres (11:30-12:30)
C MARTA ALONSO
 dimarts (11:30-12:30)
D NEUS TORRES
 dilluns (12:30-13:30)

Batxillerat

Nivell Grup Tutora Horari de visita
1r BAT A CRISTINA XIFRÉ dimarts (09:00-10:00)
B ANNA SANS dijous (12:30-13:30)
2n BAT A JOAN FOGUET dimecres (10:00-11:00)
B DAVID LÓPEZ dimecres (09:00-10:00)
C LILIANA BORRÀS dimarts (09:00-10:00)

 

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Nivell Grup Curs Tutor/a Horari de visita
CFGM Activitats Comercials 1r JOSEP L. RAMÍREZ Dilluns 12.30-13.30h
2n ROSER NIÑEROLA Concertar visita amb la tutora 
Cures Auxiliars d'Infermeria Matí ESTHER RAMOS Concertar visita amb la tutora 
Tarda ALICIA GARCIA Concertar visita amb la tutora 
Gestió administrativa 1r JAUME RIBALTA Concertar visita
2n CRISTINA DOMINGO Concertar visita amb la tutora 
Mecanització 1r HÉCTOR ZAZO Concertar visita amb el tutor
2n JORDI BARENYS Concertar visita amb el tutor
Soldadura i Caldereria 1r ERIC GUIRAO Concertar visita amb el tutor
2n JORDI REVERTÉ Concertar visita amb el tutor
Sistemes Microinformàtics i Xarxes 1r MIRIAM SUBIRATS Concertar visita amb la tutora
2n ANNA GENÉ Concertar visita amb la tutora 
Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 1r JOSE DANIEL DORADO Concertar visita amb el tutor
2n JORDI BOLEDA Concertar visita amb el tutor

 

Cicles Formatius de Grau Superior

Nivell Grup Curs Tutor/a
CFGS Administració i Finances 1r MÍRIAM RUBIO
2n JOSEP MARIA SUNYER
Ensenyament i Animació Socioesportives 1r ÒSCAR RUBIO
2n JOAN ROCA
Automatització i Robòtica Industrial 1r RAÜL GARCIA
2n AGUSTÍ PUJOL
Disseny en Fabricació Mecànica 1r LLEONARD RUIZ
2n JESÚS ROVIRA
Mecatrònica Industrial 1r FELIX GARCIA
2n FRANCESC GUIVERNAU
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 1r FRANCIS REAL
Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa 2N NEUS BUDESCA
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica 1r LLEONARD RUÍZ
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica 2n JESUS ROVIRA

 Per als tutors de CFGS, cal concertar hores de visita de manera individual.

Programes de Formació i Inserció

Nivell Grup Tutor/a
PFI

Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas   

Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

DEBORAH NORIEGA
ISMAEL JURADO
MARC SALVAT

 

2n

Sr. Ausiàs Gil

Els càrrecs unipersonals es divideixen en tres gran blocs: els caps de departament, coordinacions dels diversos ensenyaments i la resta de coordinacions. La llista següent indica el professorat assignat a cadascun dels càrrecs:

El claustre de professorat està integrat per la totalitat del professorat de l'institut i està estructurat en departaments didàctics i equips docents. L'acció educativa del centre es basa en el treball en equip del professorat. És molt important el dinamisme dels departaments i la tasca coordinada i conjunta dels equips docents.

Estàs aquí:Inici Guia del centre Organització