Equip directiu

L'equip directiu està format pel director, el cap d'estudis, la secretària, el cap d'estudis adjunt, el cap d'estudis de formació professional, la coordinadora pedagògica i l'administrador.

 

CàrrecNomHorari de visita
Director JOSEP M. SOLER SEGURA Dimecres 10-11h / Divendres 12.30-13.30h
Cap d'estudis JORDI SERRA FERNÁNDEZ Dimarts 9-10h / Dijous 11.30-12.30h
Secretària MARGARIDA GARRIGA PALAU Cal concertar hora
Cap d'estudis adjunt DAVID LÓPEZ CÓRDOBA Dilluns 10-11h / Dimecres 13.30-14.30h
Cap d'estudis de Formació Professional MONTSERRAT VELASCO VILALTA Dimarts 9-10h / Divendres 13.30-14.30h
Coordinadora pedagògica FÀTIMA LLADÓ SOLER Cal concertar hora
Administrador JAUME-JOAN BOADA TOUS Divendres 9-10h