Estàs aquí:Inici Notícies Actualitat Informació Novetats curs 2018-19

Novetats curs 2018-19

INICI CURS OBRES TALLERHem començat el curs 2018-19 amb una sèrie de novetats encaminades a millorar tant l’ensenyament-aprenentatge de l'alumnat com l’estada de tots nosaltres al centre .

La primera i, segurament, la més vistosa de totes, són les obres que, durant tot l’estiu, s’han fet a l’edifici dels tallers de mecanització i electricitat: s’ha substituït tot el sostre de fibrociment per una coberta amb doble planxa i aïllant de 12 cm. Alhora, s’ha fet un fals sostre nou a tot l’edifici, cosa que ha permès millorar tant l’aïllament tèrmic com l’acústic. A més a més, també s’ha aprofitat l’absència d’alumnes per fer obres de millora de l’accés a l’edifici de Batxillerat, i altres obres menors d’arranjament i millora en alguns indrets de l’edifici central.

 

 

INICI CURS OBRES TALLER SOSTRE FALS

 

INICI CURS OBRES TALLER SOSTRE

 

Nou cicle formatiu de grau superior

Pel que fa a les novetats en els ensenyaments de cicles formatius, cal destacar la implantació d’un nou cicle formatiu de grau superior, el de Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, que permetrà fer un 2x3 amb el CFGS de Disseny de Fabricació Mecànica que ja fa anys que s’imparteix a l'Institut; això vol dir que, amb tres anys d’estudis superiors, els alumnes podran obtenir la doble titulació en els dos cicles esmentats.

Treball per projectes

En els estudis d’ESO, cal destacar que es continua impulsant el Treball per projectes a 1r i, la novetat d’enguany és que s’amplia també a l’alumnat de 2n. Així doncs, els alumnes de 1r i 2n d’ESO faran dos treballs per projectes, un durant el segon trimestre i un altre durant el tercer. L’Institut aposta per aquesta metodologia ja que aporta treball en equip i permet desenvolupar les competències personals, socials i digitals d’una manera més propera a l’alumnat.

D’altra banda, com aquests darrers anys, s’han tornat a endegar a principi de curs els projectes “Posem fil a l’agulla” i “Guia’m”. El primer consisteix en una sèrie d’activitats que permeten que els alumnes de 1r d’ESO, que comencen una etapa educativa nova, es familiaritzin amb els nous ensenyaments, amb el professorat i amb les instal·lacions. El segon, el projecte “Guia’m”, és un projecte que duen a terme en hores de tutoria, els alumnes de 1r i de 3r d’ESO, conjuntament. Els de 3r ajuden a establir vincles entre l’alumnat de 1r, i a transmetre recomanacions i pautes des de l’experiència, a guiar-los en l’inici de curs i d’etapa i, sobretot, a potenciar la seva responsabilitat personal.

 

INICI CURS POSEM FIL AGULLA

 

Xarxa de competències bàsiques

Una altra novetat important és que a partir d’aquest curs, l’Institut passarà a formar part de la Xarxa de competències bàsiques d’ESO, cosa que servirà per aprofundir en el treball per competències i per donar resposta a la nova ordre d’avaluació que el Departament d’Ensenyament ha decretat per dur a terme a partir d’aquest curs.

La Xarxa CB està formada per un conjunt de centres que decideixen treballar conjuntament per millorar la implementació de les competències bàsiques entre l’alumnat d’ESO. Un parell de docents de cada institut assistirà a la formació directa que oferirà el Departament d’Ensenyament i, posteriorment, la transmetran a la resta de docents del centre que, de manera voluntària, es comprometen a desenvolupar el treball per competències, i que elaboraran instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques, compartint també processos d’autoavaluació.

La incorporació en aquesta Xarxa permetrà que el professorat del centre, durant el curs, rebi formació específica seguint les orientacions pedagògiques del Departament d’Ensenyament: treballaran per tal d’utilitzar els documents d'identificació i desplegament de les competències bàsiques per a la millora de les activitats competencials a l'aula; aprendran a planificar, implementar i avaluar un projecte com a metodologia per a afavorir l'assoliment de les competències; reflexionaran entorn a l'avaluació dels projectes i sobre el procés d'aprenentatge de l'alumnat.

 

INICI CURS ESO CLASSE

 

Finalment, cal dir que totes aquestes novetats han de servir per consolidar la nostra aposta per millorar i refermar l’excel·lència educativa, tal com ja es va poder veure en les proves de selectivitat del mes de juny, que van ser aprovades per tots els alumnes del nostre institut.

Que tingueu tots un bon curs 2018/19!

Estàs aquí:Inici Notícies Actualitat Informació Novetats curs 2018-19