Estàs aquí:Inici Notícies Actualitat Informació Som centre digital!

Som centre digital!

2020 05 11 PREINS ESO ENTORNVine a l'ESO del Jaume Huguet! Des de fa anys ens movem en entorns virtuals d’aprenentatge!

Davant la nova situació que estem vivint, tota la comunitat educativa s’ha hagut d’adaptar a les noves circumstàncies, i a conviure en aquests tipus d’entorns. Però això no és cap novetat a l’Institut Jaume Huguet ja que, des de l’any 2006, hi treballem i hem anat implementant, any rere any, l’ús de la tecnologia digital en l’aprenentatge de l’alumnat.

Després d’aquells inicis en què érem un dels instituts pioners a Catalunya amb el muntatge de tres aules d’informàtica, vam passar a la següent fase important, l’any 2010, quan vam entrar en el Projecte Educat 1x1 per a l’ESO; des de llavors, l’alumnat treballa amb ordinadors portàtils i, per tant, l’ús de llibres digitals, de Moodle, de correu electrònic, etc., són habituals entre el nostre alumnat.

I, tot just a principis d’aquest mateix curs, una part del professorat del centre va començar a incorporar l’ús d’unes eines que ara tothom ha hagut d’implementar a corre-cuita: el Classroom i les diverses utilitats que té, especialment les videotrucades amb Meet. I també aquest curs hem estat un dels centres catalans que han començat a entrar en el Pla Mòbils.edu.

Tot això és possible gràcies al suport tècnic que el servei informàtic del centre SRiSTIC (Servei de Recursos i Suport TIC), i l’impuls de la Comissió TAC (Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement), que vetlla per l’ús de noves metodologies que desenvolupin i facilitin la competència digital que cal en la societat en què vivim.

Relació amb les famílies

A l’Institut Jaume Huguet, a més de l’ús d’entorns virtuals, el contacte és constant i directe amb les famílies; la comunicació s’estableix diàriament a través de la intranet iEduca i, ara també a través de l’aplicació mòbil iEduca Tokapp

Des de fa tres anys, hem implementat el Treball per projectes de 1r a 3r d’ESO, cosa que permet que l’alumnat aconsegueixi un aprenentatge vivencial. Per això treballem en xarxa, i compartim experiències a la XarxaCB de competències bàsiques.

La tecnologia que hem esmentat abans no seria res sense el bon ambient humà i el tracte personal i directe amb l’alumnat: el Pla d’Acció Tutorial de cada nivell, vetlla pel seguiment constant de l’alumnat, i les diverses comissions (Valors, Lila i Escoles Verdes) treballen per impulsar l’educació en valors que la societat actual demana: sensibilització vers el canvi climàtic, sostenibilitat, igualtat, etc.

Ja a principis del segle XXI, a l’Institut vam ser conscients que en la nostra societat havien de conviure noves i velles alfabetitzacions. Les intel·ligències múltiples imprescindibles, que comparteixen protagonisme amb l’alfabetització científica, tecnològica, audiovisual, multicultural, emocional, relacional... I tots aquests reptes els hem anat duent a terme al nostre centre des de fa anys.

D’altra banda, la comunicació i visualització externa del centre es fa a través de la pàgina web, creada perquè sigui una plataforma de presentació de totes les activitats, projectes i sortides que fem al llarg del curs, i també a través de les xarxes socials més populars: Instagram, Twitter i Facebook. També es compta amb canals de Youtube i Vimeo, que ens permeten emmagatzemar i difondre material audiovisual.

 

2020 05 11 PREINS ESO ENTORN

 

Una mica d’història

L'Institut va iniciar el camí de la digitalització l’any 2006 amb el Projecte IATIC per a l’ESO: vam començar a introduir l’ús de la tecnologia en l’aprenentatge de l’alumnat a través de tres aules d’informàtica; l’alumnat hi accedia una hora a la setmana en cada matèria. I així es va començar, paral·lelament, una formació per a tot el professorat en l’ús de les TIC (Tecnologies de la informació i de la comunicació): integració de les TIC en l’aprenentatge, tractament de les imatges, MAV, PDI, etc.

L’any 2010, el centre es va comprometre d’una manera més activa amb les TIC i l’Institut va passar a integrar-se en el Projecte Educat 1x1 per a l’ESO, una innovació pedagògica del Departament d’Educació: un ordinador x alumne. Des de llavors, tot l’alumnat de l’ESO ha anat treballant amb ordinadors portàtils i ha utilitzat llicències digitals que es revisen anualment.

L’alumnat de Batxillerat utilitza llibres de paper o apunts com a material d’estudi, ja que no hi ha llicències digitals per a aquesta etapa educativa, però com que la majoria ja tenen el portàtil des de 1r d’ESO, el continuen utilitzant com a instrument de suport al treball regular. A més, en la majoria de matèries, es treballa amb l’entorn Moodle o Classroom. L’alumnat de Cicles Formatius també utilitza els materials digitals que els facilita el professorat i els que hi ha disponibles a les xarxes, emprant els ordinadors que tenen com a equipament totes les aules especialitzades dels cicles formatius, i també treballen amb els mateixos entorns digitals que a Batxillerat

Comissió TAC (web)

Aquesta comissió vetlla perquè les TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) siguin presents en tots els àmbits del centre. Des de fa anys, s’ha millorat la competència del professorat en TAC per aconseguir millorar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge de l’alumnat. La implicació de tot el professorat en aquest canvi metodològic ha sigut molt important des del primer moment

Recursos tecnològics

Totes les aules del centre estan equipades amb pantalla amb projector i ordinador a la taula del professorat, amb la possibilitat de connectar-hi directament el seu ordinador. També hi ha accés a Internet des de tots els espais (wifi i cablejat). Cal recordar, una vegada més, que tots els alumnes tenen ordinador portàtil i, els de cicles formatius, en tenen de sobretaula a les seves aules especialitzades.

L’alumnat d’ESO té al seu abast diverses plataformes digitals on hi ha els llibres digitals de les diferents matèries, amb les activitats interactives i d’altres recursos. A més, la majoria de professors tenen muntada una aula a Moodle per a cada grup d'alumnes que, a més d’aula virtual, serveix com a traspàs d’informació i contingut digital i per al lliurament de tasques. També conté missatgeria i quadern d’avaluació per al professorat.

Inicis del Projecte IATIC

Llibres digitals

Comissió TAC

Projecte Mòbils.edu

Nova wifi: La clau del coneixement:

 

Estàs aquí:Inici Notícies Actualitat Informació Som centre digital!