Estàs aquí:Inici Notícies Actualitat Premis i concursos XXIVè Concurs Literari de Sant Jordi

XXIVè Concurs Literari de Sant Jordi

2021 02 03 BASES SANT JORDI CATALÀ 3El Departament de Català presenta les bases del XXIVè Concurs Literari de Sant Jordi 2021.

 I. Es convoquen els següents premis:

  • PREMI Narcís Oller de narrativa:

CATEGORIA A per a alumnes de 1r i 2n d’ESO, a un treball de dos fulls com a màxim

CATEGORIA B per a alumnes de 3r i 4t d’ESO, a un treball de tres fulls com a màxim

CATEGORIA C per a alumnes de Batxillerat i cicles formatius, a un treball de quatre fulls com a màxim

  • PREMI Carles Magriñà de poesia:

CATEGORIA A per a alumnes de 1r i 2n d’ESO

CATEGORIA B per a alumnes de 3r i 4t d’ESO

CATEGORIA C per a alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius

Per a cada categoria es concedirà un primer premi, consistent en 30 euros en llibres o material escolar, i un accèssit consistent en 15 euros en llibres o material escolar.

II. Els treballs que aspirin a aquests premis han d’estar escrits en català, en Arial 12-interlineat 1.5, sense signar i amb un títol. S’hi ha d’adjuntar un sobre tancat, fora del qual hi ha de figurar el títol del treball, el premi al qual aspira i la categoria i, dintre, el nom i el curs de l’autor.

III. El tema dels treballs és lliure en els treballs per al Premi Carles Magriñà de poesia. La narració per al Premi Narcís Oller, cal que, en algun moment, transcorri en un o més d’un d’aquests espais: la serra de Miramar, la plaça del Blat, el Centre Cultural, una estació de tren o una platja.                                            

IV. El termini d’admissió dels originals acabarà el dia 26 de febrer del 2021. Tots els treballs s’han de lliurar a la Secretaria del centre.

V. El jurat podrà declarar deserts els premis.

Els premis es repartiran durant la celebració de la Diada de Sant Jordi, en el format que permeti la situació sanitària vigent.

Valls, febrer del 2021

 

 2021 02 03 BASES SANT JORDI CATALÀ 3

Estàs aquí:Inici Notícies Actualitat Premis i concursos XXIVè Concurs Literari de Sant Jordi