Batxillerat

Matèries de modalitat

(De les matèries de modalitat que ofereix el centre, l'alumne n'ha d'escollir una de cada requadre)

Matèries comunes

Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia

Matèries de la modalitat d'humanitats i ciències socials

(1,2) Llengua catalana i literatura

(1,2) Llengua castellana i literatura

(1,2) Llengua estrangera

(1) Ciències per al món contemporani

(1) Educació física

(1) Filosofia

(2) Història

(2) Història de la filosofia

(1,2) Treball de recerca

1r

Matemàtiques I

1r

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I (Bat Social)

Llatí I (Bat Humanístic)

Dibuix tècnic I

Biologia I

Economia de l'empresa I

Literatura universal

Tecnologia Industrial I

Química I

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

Història del món contemporani

Física I

Ciències de la terra I

Cultura audiovisual

Periodisme

Segona llengua estrangera (francès I)

Religió/Simbologia religiosa

Sociologia

Psicologia

Arts escèniques

Segona llengua estrangera (francès I)

Ciències de la terra I

Cultura audiovisual

Periodisme

Arts escèniques

Religió / Simbologia religiosa

Sociologia

Psicologia

Grec I

Dibuix artístic I

2n

Matemàtiques II

2n

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II (Bat Social)

Llatí II (Bat Humanístic)

Tecnologia industrial II

Química II

Economia de l'empresa II

Literatura catalana

Dibuix tècnic II

Electrotècnia

Biologia II

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Geografia

Literatura castellana

Dibuix artístic II

Física II

Ciències de la terra II

Segona llengua estrangera (francès II)

Formació laboral

Història de la música

Biologia humana

Activitat física i salut

Estada a l'empresa

Arts escèniques

Grec II

Ciències de la terra II

Segona llengua estrangera (francès II)

Formació laboral 

Arts escèniques

Història de la música

Biologia humana

Activitat física i salut

Estada a l'empresa

Història de l'art