Estàs aquí:Inici Oferta educativa Estudis CAM

Curs de formació específic per l'accés a CFGM

CAM díptic 001

 

img desc2

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

img cont2

Les matèries del curs s'estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), àmbit social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE).

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica.

Matèries Obligatòries

Àmbit

Hores

setmana

1 Comunicació en llengua catalana i llengua castellana

COM

3

2 Llengua anglesa

COM

3

3 Ciències Socials i ciutadania

SOC

5

4 Tutoria i orientació

SOC

1

5 Matemàtiques

CTE

3

Total matèries obligatòries

15

Matèries opcionals

Àmbit

Hores

setmana

6 Tecnologia

CTE

3

   Total matèries Optatives

3

   Total curs

18

La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10. La qualificació de cada àmbit serà la mitjana de les qualificacions de les matèries que el componen ponderades per les respectives hores lectives setmanals i serà numèrica, entre 1 i 10.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels àmbits expressada amb 2 decimals, i serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se'n faci la mitjana.

img via2

Poden accedir les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic i que l'any en què es matriculen del curs compleixen, com a mínim, 17 anys.

img efe2

La superació d'aquest curs té els efectes següents:

  • Accés directe a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial.
  • Exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l'alumnat haurà de superar).
  • Exempció de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.

 

 

Informació general

Durada del curs: 600 h

Presencial

Calendari

Setembre

Maig

Horari

Matins:

De dilluns a dijous

  De 8:00 h a 13:00 h

  (dos dies s’acabarà a les

   12:30 h)

Preu

* 190 euros

* Cal consultar possibles bonificacions o exempcions en el preu

Curs de formació específic

per a l’accés a

CFGM

Estàs aquí:Inici Oferta educativa Estudis CAM