Estàs aquí:Inici Oferta educativa Estudis CAS

Curs de formació específic per l'accés a CFGS

CAS díptic 001

 

 

img desc

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general. (Veure part posterior del full: Relació entre els ensenyaments de formació professional inicial i les opcions del curs d'accés )

img cont

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i la específica.

La part específica té 4 opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE), que és determinant per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

Les matèries del curs amb la seva atribució horària setmanal són:

OPCIONS

Matèries part comuna

Hores/

setmana

CT

HS

AR

EE

1 Llengua catalana

3

X

X

X

X

2     Llengua castellana

3

X

X

X

X

3 Llengua anglesa

5

X

X

X

X

Total hores de la part comuna

11

Matèries de la part específica

(l’alumnat en cursarà 2)

Hores/

setmana

CT

HS

AR

EE

4 Matemàtiques (obligatòria)

4

X

X

X

X

* Física-Tecnologia

4

X

X

*Química-Biologia

4

X

X

* Economia de l’empresa

4

X

      Total matèries optatives

8

      Tutoria (matèria no evaluable)

1

      Total curs

20

* S’ha d’escollir una de les matèries marcades amb un asterisc

S’han de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, i una d’aquestes són les matemàtiques.

La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10, i la nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries expressada amb 2 decimals.

Serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior.

Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se’n faci la mitjana.

img via

Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà de formació professional inicial, d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyaments esportius.

 

img efe

La superació d'aquest curs té els efectes següents:

  • Accés directe a qualsevol cicle de grau superior de formació professional inicial d'acord amb l'opció cursada.
  • Exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l'alumnat haurà de superar).
  • Exempcióde la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial

La relació entre els ensenyaments de formació professional inicial i les opcions del curs d'accés és la següent:

Famílies professionals de l'opció cientificotecnològica (CT)

Agrària

Indústries extractives

Arts gràfiques

Informàtica i comunicacions

Edificació i obra civil

Instal·lació i manteniment

Electricitat i electrònica

Marítimopesquera

Energia i aigua

Química

Fabricació mecànica

Sanitat

Fusta, moble i suro

Seguretat i medi ambient

Hoteleria i turisme

Tèxtil, confecció i pell

Imatge i so

Transport i manteniment de vehicles

Imatge personal

Vidre i ceràmica

Indústries alimentàries

Aquesta opció també dóna accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny i als ensenyaments esportius havent superat la part específica de la prova d'accés .

Famílies professionals de l'opció humanística i social (HS)

Activitats físiques i esportives

Imatge i so

Administració i gestió

Imatge personal

Comerç i màrqueting

Seguretat i medi ambient

Hoteleria i turisme

Serveis socioculturals i a la comunitat 

Aquesta opció també dóna accés als cicles d'ensenyaments esportius havent superat la part específi-ca de la prova d'accés.

Famílies professionals de l'opció artística (AR)

Arts gràfiques

   

Fusta, moble i suro

Arts i artesanies

Aquesta opció també dóna accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny havent superat la part específica de la prova d'accés.

Famílies professionals de l'opció esportiva (EE)

    Activitats físiques i esportives

Aquesta opció també dóna accés als cicles d'ensenyaments esportius havent superat la part específi-ca de la prova d'accés.

 

 

Informació general

Durada del curs: 700 h

Presencial

Calendari

Setembre

Maig

Horari

Matins:

De dilluns a dijous

 De 8.00 h a 13.00 h

Preu

* 240 euros

* Cal consultar possibles bonificacions o exempcions en el preu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estàs aquí:Inici Oferta educativa Estudis CAS