Cicles Formatius de Grau Superior

cfm95

En els Cicles Superiors, l'alumne aprén a assumir responsabilitats de coordinació i de programació en una activitat concreta. Planificar el treball de les persones de l'equip i fer les corresponents verificacions i valoracions. Un cop superat el Cicle, l'alumne/a obté la titulació de Tècnic/a superior de la professió corresponent.

L'Institut Jaume Huguet ofereix els Cicles Formatius de Grau Superior que hi ha a continuació, descarrega't el díptic i visualitza el vídeo:

Tècnic/a Superior en Transport i Logística +info

TRANS

Tècnic/a Superior en Administració i Finances +info

AF

 

Tècnic/a Superior en Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa +info

ASIX

 

Tècnic/a Superior en Automatització i Robòtica Industrial +info

ARI

   

Tècnic/a Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma +info

DAM

 

Tècnic/a Superior en Disseny en Fabricació Mecànica +info

DFM

 

Tècnic/a Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica +info

FAB MEC

 

Tècnic/a Superior en Mecatrònica Industrial +info

MI

 

 

Tècnic/a Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva +info

 

EAS