Estàs aquí:Inici Oferta educativa Programes Erasmus plus Programes de mobilitat internacional

Programes de mobilitat internacional

 

1. DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

Erasmus Policy Statement

 
2. CARTA ERASMUS+

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020      versió en anglès  Flag of Catalonia and Europe.svg

3. INTRODUCCIÓ
foto alumnes

L’institut Jaume Huguet participa en activitats de mobilitat amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació professional que ofereix, les competències lingüístiques i interculturals del seu alumnat i del seu professorat, i la inserció laboral. Així doncs, l’alumnat de Formació Professional del nostre centre pot realitzar pràctiques en un altre país durant la seva estada en el nostre Institut.

Dins de l’objectiu 4, del Projecte de Direcció “Esdevenir un centre d’ensenyaments post-obligatoris de referència”, destaquen diferents estratègies per potenciar la formació professional, entre elles, el foment i la facilitació de la mobilitat internacional del nostre alumnat. Per assolir l’objectiu esmentat, inicialment els tutors dels cicles formatius, presenten el programa Erasmus+ en el marc d’una de les primeres sessions de tutoria del curs.

4. QUÈ SÓN ELS PROGRAMES ERASMUS+ I L'OAPEE?

L’ Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (OAPEE) és l’agència nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d’impacte del nou programa Erasmus+ en l’àmbit de l’educació i la formació (2014-2020). A més, aquesta agència coordina i participa en projectes nacionals i internacionals.

Erasmus + va entrar en vigor l’1 de Gener del 2014 amb la finalitat d’incrementar les competències i l’ocupabilitat, així com donar suport als sistemes d’educació, formació, joventut i esport.

Erasmus + reuneix tots els programes actuals de la Unió Europea en aquestes matèries, inclòs el Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP) i els seus programes sectorials (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig). A més, també reuneix el programa Joventut en Acció i els cinc programes internacionals de cooperació (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i el programa de cooperació amb els països industrialitzats).

El programa Erasmus + ofereix noves oportunitats d’estudi, formació, experiència laboral o voluntariat a l’estranger a més de 4 milions de persones. Són diverses les estratègies de la Comissió Europea que han servit de marc europeu per a aquest nou programa, concretament, l’estratègia Europa 2020, l’estratègia Educació i Formació 2020 i l’estratègia Rethinking Education, les quals han estat dissenyades per aconseguir, entre tots, una Europa millor, sent assumides per tots els estats membres, inclòs Espanya, amb l’objectiu d’aconseguir una Europa que generi millors nivells d’ocupació, un augment de la productivitat i una major cohesió social.

El programa és la resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d’una estratègia coordinada per al creixement i l’ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual l’educació i la formació en són una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l’adquisició de noves habilitats i l’increment de les perspectives laborals.

 Els projectes de mobilitat d’FP del centre estan cofinançats pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta web és responsabilitat exclusiva de l'Institut Jaume Huguet de Valls, i ni la Comissió Europea ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació que s’hi difon.

5. ERASMUS DIA A DIA

Curs 2019-2020

Presentació de sol·licituds

Un cop retornats a les activitats docents, i just acabar d'encetar un nou curs, tornem a posar en marxa el Programa ERASMUS+ pels alumnes d'aquest curs 2019-2020.

Hem començat amb una reunió amb tots/es els/les professors/es que treballen en les diferents xarxes de programes per a Formació Professional del nostre centre per presentar el programa Erasmus+ per aquest any. A continuació es farà una reunió amb els tutors de tots els cursos de Cicles Formatius per tal de que puguin presentar el programa als seus alumnes per començar a engegar el projecte.

 Els tutors de CFGM i CFGS presentaran el Programa  Erasmus+ a l'hora de tutoria als seus alumnes. Enguany el termini de presentació de sol·licituds serà del 30 d'octubre fins al  ULL!! 28 de novembre de 2019.

Tots els alumnes interessats es podran adreçar  als seus respectius tutors, omplir el model de sol.licitud que se'ls lliurarà i retornar-lo, junt amb els altres documents que figuren a l'imprès, abans de la data publicada.

La Comissió de Mobilitat, junt amb els tutors,  valoraran d’acord amb el requisit previ i el bàrem de mèrits establert a continuació, els alumnes que volen participar en el programa amb la finalitat de seleccionar els alumnes candidats a fer estades de mobilitat a l’estranger.

 Adjudicacions 

Una vegada fetes les baremacions es publicarà una llista provisional i s'obrirà un termini de reclamacions, del qual se us informarà. Passat aquest termini es publicarà la llista definitiva d'ajudicacions.

Requisit previ : idoneïtat de l’especialitat

Model de sol·licitud: cliqueu aquí

Bàrem de mèrits: cliqueu aquí

Llista baremada provisional CFGM: cliqueu aquí. També es pot consultar al cartell d'anuncis de consergeria.

Degut a la problemàtica mundial ocasionada per la covid-19, aquest curs  NO es podran fer estades d'alumnes de grau mig. El centre s'ha vist obligat a prendre aquesta decisió davant la incertesa de la situació.

Llista baremada provisional CFGS: cliqueu aquí. També es pot consultar al cartell d'anuncis de consergeria.

 

Llista baremada definitiva CFGM: cliqueu aquí. També es pot consultar al cartell d'anuncis de consergeria.

Llista baremada definitiva CFGS: cliqueu aquí. També es pot consultar al cartell d'anuncis de consergeria.

 Estades : A mesura que avanci el curs anirem publicant les diferents estades dels alumnes

Des del passat dimecres 19 de febrer de 2020, els dos alumnes del nostre centre de CFGS que han obtingut una beca Erasmus+, ja són a Sicília fent prèctiques en l'empresa del seu sector que els ha acollit.

Malgrat els problemes ocasionats per la Covid-19 a Itàlia, tot i que a Sicília hi ha hagut poca incidència, els nostres alumnes que hi són fent pràctiques també estan confinats tal com ha ordenat el govern italià. Per sort poden continuar les seves pràctiques fent teletreball.

La setmana passada, i quasi un mes més tard de la data prevista, els nostres alumnes de CFGS que eren a Sicília fent pràctiques han pogut tornar i retrobar-se amb les seves respectives famílies. Han sigut uns dies d'incertesa davant les diverses cancel·lacions de vols, però finalment ja els tenim aquí.

Curs 2020-2021

Estem pendents de l'evolució de la pandèmia així com de les notícies que ens van arribant de les empreses estrangeres amb les quals fem convenis de col·laboració. De moment la incertesa de la situació fa que no poguem avançar en el projecte.

Des del 22 de desembre de 2020 sabem que la nostra sol·licitud per a obtenir la nova carta ECHE "Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027" ha estat aprovada per la Comissió Europea, per tant, podrem seguir fent mobilitat a Europa durant aquest periode. Una bona notícia pel centre, que tornarà de nou a la mobilitat tan punt la situació epidemiològica ho permeti.

6. OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE MOBILITAT AL NOSTRE INSTITUT
 • Reforçar la qualitat dels programes formatius de totes les famílies professionals del centre, de manera progressiva, mitjançant la mobilitat d’alumnat i de professorat i la cooperació transnacional.
 • Millorar el reconeixement social de la formació professional.
 • Incrementar el rendiment acadèmic i les competències professionals de l’alumnat.
 • Incrementar les competències professionals del professorat del centre per a que sigui capaç de traspassar-ho a l’alumnat.
 • Reforçar la relació entre l’institut i les diferents empreses.
 • Conèixer altres mercats laborals.
 • Contribuir a que els alumnes s’adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària.
 • Facilitar que els alumnes adquireixin aptituds específiques i millorin la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.
 • Fomentar l’adquisició d’experiència laboral a nivell europeu.
 • 7. ESTRATÈGIA DE MOBILITAT
 • Ampliació del nombre de mobilitats d’alumnes, i obrir la mobilitat a totes les famílies professionals de manera progressiva.
 • Reconeixement de la mobilitat Erasmus per aprovar el mòdul de Formació Pràctica en Centres de Treball (reconeixements ECTS).
 • Certificat de l’estada internacional firmat per l’organització d’origen i per les empreses d’acollida.
 • Difusió externa d’experiències i resultats via premsa comarcal, estrangera, televisió així com a la web i a les Jornades Portes Obertes de l’Institut..
 • Difusió interna i reconeixement institucional de l’alumnat i professorat que participa en el programa Erasmus.
 • Selecció d’alumnat i professorat candidats garantint l’absència de qualsevol tipus de discriminació i la igualtat d’oportunitats.
 • Selecció de socis i empreses d’altres països europeus que presenten aspectes diferencials i innovadors respecte de les empreses locals.
 • Foment de projectes d’innovació i transferència tecnològica amb socis (empreses) transnacionals.
 •  

  8. A QUI VAN DIRIGITS?

  En aquests programes hi poden participar els estudiants d’institucions d’educació superior que tinguin una Carta Universitària Erasmus Ampliada (Eucp/x), com és el cas del Institut Jaume Huguet (veure punt 1)

  Els programes europeus van dirigits a tot l’alumnat del centre que cursa estudis de Formació Professional, tant de Grau Mitjà com de Grau Superior, preferentment de segon curs, però també hi poden participar els de primer curs.

   

  9. ALTRES ASPECTES

  Durada

  En Grau Mitjà és d’un mes, i en el cas d’estudiants matriculats en un cicle de Formació Professional de Grau Superior, la durada és de dos mesos.

  Les organitzacions d’acollida per a les pràctiques d’estudiants són empreses, o bé centres educatius que fan d'intermediaris.

  Aquestes pràctiques poden anar acompanyades, en cas necessari, de cursos de preparació o de cursos d’actualització en la llengua d’acollida o de treball.

  L’Institut Jaume Huguet atorga el seu ple reconeixement al període de pràctiques a l’estranger. 

  L’estudiant ha de rebre un acord de formació relatiu al programa del període de pràctiques; aquest acord ha de ser aprovat per la institució d’educació superior d’origen i l’organització d’acollida. El període de pràctiques ha d’estar cobert per un acord de pràctiques aprovat per a la institució d’educació superior d’origen, el consorci d’origen (si escau), la institució d’acollida i el beneficiari.

  Activitats finançades

  Les ajudes tenen com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (principalment, despeses de viatge i de manutenció) derivats de l’estada a l’estranger.

  Àrees geogràfiques de destí

  En els cursos anteriors, l’Institut Jaume Huguet ha signat convenis de col·laboració amb empreses d’Itàlia. Ja fa tres cursos que hi ha alumnes que fan les seves pràctiques al Regne Unit, fa dos anys dos alumnes van anar  a Alemanya i el curs passat dos alumnes van iniciar estades a França. Actualment es continuen cercant convenis de col·laboració amb altres països de la Unió Europea.

   En aquest curs 2019-2020 continuarem col·laborant amb empreses italianes, angleses i començarem la col·laboració amb dues empreses de Polònia

  Convenis amb centres de formació i empreses europees

  Sicília, província d’Enna ( Itàlia ), Wrexham, Gal·les (Anglaterra), Augsburg (Alemanya), Saint-Étienne(França).

  mapa erasmus

   Experiències anteriors

  El nostre centre aposta des de ja molts anys per la mobilitat dels seus estudiants i ha participat en nombroses ocasions en programes europeus que, amb l’esdevenir del temps, han anat canviant de nomenclatura i característiques. Així doncs, hem format part de programes transnacionals a la província autònoma de Bolzano, Alto Adige (Itàlia) diversos cursos, a Aarhus, Dinamarca  i a la província d’Enna, Sicília (Itàlia), on el 2014 cinc estudiants de mecanització i soldadura de segon curs de cicle mitjà van estar treballant durant un mes amb el programa Leonardo.

  El 2015 vam començar els Erasmus+ amb sis estudiants de diverses famílies professionals (comerç, cures d'auxiliar d'infermeria, informàtica, mecanització i soldadura ) que van passar un mes treballant a Sicília.

   El 2016 vam ampliar el nombre d'estades amb sis alumnes a Itàlia (Sicília) de les famílies professionals de mecanització, soldadura, electricitat, gestió administrativa, informàtica i cures d'auxiliar d'infermeria i dos alumnes de mecanització i soldadura que van passar un mes treballant a Wrexham (Regne Unit)

  El 2017 el nombre d'estudiants Erasmus+ ha augmnetat, axí doncs 8 alumnes han estat a Sicília (Itàlia) de les famílies de professionals de mecanització, soldadura, electricitat, gestió administrativa, informàtica, comerç i cures d'auxiliar d'infermeria; 2 alumnes de mecanització han estat a Wrexham (Regne Unit), tots ells de CFGM, i per primera vegada dos alumnes de CFGS de la família d'informàtica,  han fet Erasmus+, en aquesta ocasió a Augsburg (Alemanya).

  Cal dir també que totes les experiències anteriors del nostre centre han estat del tot positives tan des del punt de vista laboral com social, doncs els nostres alumnes a part de conèixer i experimentar diferents maneres de treballar han conegut altres indrets i maneres de viure.

   El 2018 el total d'alumnes que han pogut gaudir de les beques Erasmus+ ha augmentat fina a 15. D'aquests alumnes 14 han estat de grau mitjà ( 10 a Itàlia: famílies de professionals de mecanització, soldadura, electricitat, gestió administrativa, informàtica, comerç i cures d'auxiliar d'infermeria, 2 a Anglaterra: família mecanització  i 2 a França: família informàtica) i 1 de grau superior que ha fet l'estada a Itàlia: família mecanització.

    El 2019, al juny, tots els alumnes que han fet mobilitat ja han tornat. Durant els mesos de febrer, març i abril, dos alumnes de Cicles formatius de Grau Superior del centre van estar fent pràctiques de FCT a Itàlia, i des de finals de  maig fins a finals de juny 5 alumnes de Cicles formatius de Grau Mitjà també han estat a Itàlia fent pràctiques FCT a diverses empreses. Tots ells coincideixen en dir que ha estat una molt bona experiència. ALERIA FOTOGRÀFICA

  11. GALERIA FOTOGRÀFICA

  11. GALERIA FOTOGRÀFICA

  Cliqueu aquí per a veure com recull la notícia la premsa italiana. Poseu Studenti spagnoli i cerqueu.

  Mireu com a TV3 remarquen la importància dels programes ERASMUS+ de Formació Professional:

  http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/app/apptv3/video/5652899 Telenotícies Vespre del dia 26 de febrer de 2017.

  Leonardo 2013-2014

  Vídeo de la TV italiana Juliol 2014

  Erasmus+ 2014-2015

  Erasmus+ 2015-2016

  Erasmus+ 2016-2017

  Erasmus+ 2017-2018

  Erasmus+ 2018-2019

  Erasmus+ 2019-2020

  Les dots culinàries dels nostres alumnes d'Erasmus+

  La tornada dels Erasmus+ 2019-2020

  Visita soci Erasmus+

  Visita soci italià

  Visita soci alemany

  Estàs aquí:Inici Oferta educativa Programes Erasmus plus Programes de mobilitat internacional