Estàs aquí:Inici Oferta educativa Programes Erasmus plus Programes de mobilitat internacional

Programes de mobilitat internacional

 

1. DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

Erasmus Policy Statement

 
2. CARTA ERASMUS+

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020      versió en anglès  Flag of Catalonia and Europe.svg

3. INTRODUCCIÓ
foto alumnes

L’institut Jaume Huguet participa en activitats de mobilitat amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació professional que ofereix, les competències lingüístiques i interculturals del seu alumnat i del seu professorat, i la inserció laboral. Així doncs, l’alumnat de Formació Professional del nostre centre pot realitzar pràctiques en un altre país durant la seva estada en el nostre Institut.

Dins de l’objectiu 4, del Projecte de Direcció “Esdevenir un centre d’ensenyaments post-obligatoris de referència”, destaquen diferents estratègies per potenciar la formació professional, entre elles, el foment i la facilitació de la mobilitat internacional del nostre alumnat. Per assolir l’objectiu esmentat, inicialment els tutors dels cicles formatius, presenten el programa Erasmus+ en el marc d’una de les primeres sessions de tutoria del curs.

4. QUÈ SÓN ELS PROGRAMES ERASMUS+ I L'OAPEE?

L’ Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (OAPEE) és l’agència nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d’impacte del nou programa Erasmus+ en l’àmbit de l’educació i la formació (2014-2020). A més, aquesta agència coordina i participa en projectes nacionals i internacionals.

Erasmus + va entrar en vigor l’1 de Gener del 2014 amb la finalitat d’incrementar les competències i l’ocupabilitat, així com donar suport als sistemes d’educació, formació, joventut i esport.

Erasmus + reuneix tots els programes actuals de la Unió Europea en aquestes matèries, inclòs el Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP) i els seus programes sectorials (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig). A més, també reuneix el programa Joventut en Acció i els cinc programes internacionals de cooperació (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i el programa de cooperació amb els països industrialitzats).

El programa Erasmus + ofereix noves oportunitats d’estudi, formació, experiència laboral o voluntariat a l’estranger a més de 4 milions de persones. Són diverses les estratègies de la Comissió Europea que han servit de marc europeu per a aquest nou programa, concretament, l’estratègia Europa 2020, l’estratègia Educació i Formació 2020 i l’estratègia Rethinking Education, les quals han estat dissenyades per aconseguir, entre tots, una Europa millor, sent assumides per tots els estats membres, inclòs Espanya, amb l’objectiu d’aconseguir una Europa que generi millors nivells d’ocupació, un augment de la productivitat i una major cohesió social.

El programa és la resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d’una estratègia coordinada per al creixement i l’ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual l’educació i la formació en són una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l’adquisició de noves habilitats i l’increment de les perspectives laborals.

 

5. ERASMUS DIA A DIA

Curs 2018-2019

Presentació de sol·licituds

Un cop retornats a les activitats docents, i just acabar d'encetar un nou curs, tornem a posar en marxa el Programa ERASMUS+ pels alumnes d'aquest curs 2018-2019.

Hem començat amb una reunió amb tots/es els/les caps de departament de les diferents famílies professionals del nostre centre per presentar el programa Erasmus+ per aquest any. D'aquesta manera en podran parlar amb els respectius professors/es per començar a engegar el projecte.

 Els tutors de CFGM i CFGS presentaran el Programa  Erasmus+ a l'hora de tutoria als seus alumnes i s'obrirà un termini de presentació de sol·licituds del 19 de novembre al 5 de desembre de 2018.Tots els alumnes interessats us podeu adreçar  als vostres respectius tutors, omplir el full de sol.licitud que se us lliurarà i retornar-lo abans de la data esmentada.

Els tutors valoraran d’acord amb el requisit previ i el bàrem de mèrits establert a continuació, els alumnes que volen participar en el programa amb la finalitat de seleccionar els alumnes candidats a fer estades de mobilitat a l’estranger.

Requisit previ : idoneïtat de l’especialitat

Bàrem de mèrits: cliqueu aquí

Llista baremada provisional: cliqueu aquí

Llista baremada definitiva: cliqueu aquí

 Llista definitiva dels alumnes seleccionats:

     . Família professional de cures d'auxilar enfermeria:

          - 9769P

          - 9561C

     - Família professional de gestió administrativa:

          - 2565X

     - Família professional d'instal·lacions elèctriques

          - 7312E

     - Família professional de mecanització:

          - 4838Y

La selecció s'ha fet segons les demandes de les empreses estrangeres així com el resultat del barem definitiu dels alumnes sol·licitants.

Adjudicacions  

A partir del dia 18 de gener de 2019 podreu consultar al taulell d'anuncis de consergeria la llista baremada  provisional dels alumnes que han sol·licitat les beques així com el termini de reclamacions (del 21 al 25 de gener de 2019).  Els diferents tutors també els hi comunicaran. 

També es publicarà en aquesta web.

Un cop revisades les reclamacions, a partir del dia 29 de gener de 2019, es publicarà a llista definitiva dels alumnes seleccionats,  es farà una reunió amb les famílies dels alumnes per tal de donar-los tota la informació ( dates, vols, transports, estada, cost ...) sobre el programa de mobilitat internacional en el qual participaran els seus fills i filles.

Estades

Un cop acabat el curs, tots els alumnes que han fet mobilitat ja han tornat.

Durant els mesos de febrer, març i abril, dos alumnes de Cicles formatius de Grau Superior del centre van estar fent pràctiques de FCT a Itàlia, i des de finals de  maig fins a finals de juny 5 alumnes de Cicles formatius de Grau Mitjà també han estat a Itàlia fent pràctiques FCT a diverses empreses. Tots ells coincideixen en dir que ha estat una molt bona experiència.

6. OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE MOBILITAT AL NOSTRE INSTITUT
 • Reforçar la qualitat dels programes formatius de totes les famílies professionals del centre, de manera progressiva, mitjançant la mobilitat d’alumnat i de professorat i la cooperació transnacional.
 • Millorar el reconeixement social de la formació professional.
 • Incrementar el rendiment acadèmic i les competències professionals de l’alumnat.
 • Incrementar les competències professionals del professorat del centre per a que sigui capaç de traspassar-ho a l’alumnat.
 • Reforçar la relació entre l’institut i les diferents empreses.
 • Conèixer altres mercats laborals.
 • Contribuir a que els alumnes s’adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària.
 • Facilitar que els alumnes adquireixin aptituds específiques i millorin la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.
 • Fomentar l’adquisició d’experiència laboral a nivell europeu.
 •  

  7. ESTRATÈGIA DE MOBILITAT
 • Ampliació del nombre de mobilitats d’alumnes, i obrir la mobilitat a totes les famílies professionals de manera progressiva.
 • Reconeixement de la mobilitat Erasmus per aprovar el mòdul de Formació Pràctica en Centres de Treball (reconeixements ECTS).
 • Certificat de l’estada internacional firmat per l’organització d’origen i per les empreses d’acollida.
 • Difusió externa d’experiències i resultats via premsa comarcal, estrangera, televisió així com a la web i a les Jornades Portes Obertes de l’Institut..
 • Difusió interna i reconeixement institucional de l’alumnat i professorat que participa en el programa Erasmus.
 • Selecció d’alumnat i professorat candidats garantint l’absència de qualsevol tipus de discriminació i la igualtat d’oportunitats.
 • Selecció de socis i empreses d’altres països europeus que presenten aspectes diferencials i innovadors respecte de les empreses locals.
 • Foment de projectes d’innovació i transferència tecnològica amb socis (empreses) transnacionals.
 •  

  8. A QUI VAN DIRIGITS?

  En aquests programes hi poden participar els estudiants d’institucions d’educació superior que tinguin una Carta Universitària Erasmus Ampliada (Eucp/x), com és el cas del Institut Jaume Huguet (veure punt 1)

  Els programes europeus van dirigits a tot l’alumnat del centre que cursa estudis de Formació Professional, tant de Grau Mitjà com de Grau Superior, preferentment de segon curs, però també hi poden participar els de primer curs.

   

  9. ALTRES ASPECTES

  Durada

  En Grau Mitjà és d’un mes, i en el cas d’estudiants matriculats en un cicle de Formació Professional de Grau Superior, la durada és de dos mesos.

  Les organitzacions d’acollida per a les pràctiques d’estudiants són empreses, o bé centres educatius que fan d'intermediaris.

  Aquestes pràctiques poden anar acompanyades, en cas necessari, de cursos de preparació o de cursos d’actualització en la llengua d’acollida o de treball.

  L’Institut Jaume Huguet atorga el seu ple reconeixement al període de pràctiques a l’estranger. 

  L’estudiant ha de rebre un acord de formació relatiu al programa del període de pràctiques; aquest acord ha de ser aprovat per la institució d’educació superior d’origen i l’organització d’acollida. El període de pràctiques ha d’estar cobert per un acord de pràctiques aprovat per a la institució d’educació superior d’origen, el consorci d’origen (si escau), la institució d’acollida i el beneficiari.

  mapa erasmus

  Activitats finançades

  Les ajudes tenen com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (principalment, despeses de viatge i de manutenció) derivats de l’estada a l’estranger.

   

  Àrees geogràfiques de destí

  En els cursos anteriors, l’Institut Jaume Huguet ha signat convenis de col·laboració amb empreses d’Itàlia. Ja fa tres cursos que hi ha alumnes que fan les seves pràctiques al Regne Unit, fa dos anys dos alumnes van anar  a Alemanya i el curs passat dos alumnes van iniciar estades a França. Actualment es continuen cercant convenis de col·laboració amb altres països de la Unió Europea.

   

  Convenis amb centres de formació i empreses europees

  Sicília, província d’Enna ( Itàlia ), Wrexham, Gal·les (Anglaterra), Augsburg (Alemanya), Saint-Étienne(França).

   Experiències anteriors

  El nostre centre aposta des de ja molts anys per la mobilitat dels seus estudiants i ha participat en nombroses ocasions en programes europeus que, amb l’esdevenir del temps, han anat canviant de nomenclatura i característiques. Així doncs, hem format part de programes transnacionals a la província autònoma de Bolzano, Alto Adige (Itàlia) diversos cursos, a Aarhus, Dinamarca  i a la província d’Enna, Sicília (Itàlia), on el 2014 cinc estudiants de mecanització i soldadura de segon curs de cicle mitjà van estar treballant durant un mes amb el programa Leonardo.

  El 2015 vam començar els Erasmus+ amb sis estudiants de diverses famílies professionals (comerç, cures d'auxiliar d'infermeria, informàtica, mecanització i soldadura ) que van passar un mes treballant a Sicília.

   El 2016 vam ampliar el nombre d'estades amb sis alumnes a Itàlia (Sicília) de les famílies professionals de mecanització, soldadura, electricitat, gestió administrativa, informàtica i cures d'auxiliar d'infermeria i dos alumnes de mecanització i soldadura que van passar un mes treballant a Wrexham (Regne Unit)

  El 2017 el nombre d'estudiants Erasmus+ ha augmnetat, axí doncs 8 alumnes han estat a Sicília (Itàlia) de les famílies de professionals de mecanització, soldadura, electricitat, gestió administrativa, informàtica, comerç i cures d'auxiliar d'infermeria; 2 alumnes de mecanització han estat a Wrexham (Regne Unit), tots ells de CFGM, i per primera vegada dos alumnes de CFGS de la família d'informàtica,  han fet Erasmus+, en aquesta ocasió a Augsburg (Alemanya).

  Cal dir també que totes les experiències anteriors del nostre centre han estat del tot positives tan des del punt de vista laboral com social, doncs els nostres alumnes a part de conèixer i experimentar diferents maneres de treballar han conegut altres indrets i maneres de viure.

   El 2018 el total d'alumnes que han pogut gaudir de les beques Erasmus+ ha augmentat fina a 15. D'aquests alumnes 14 han estat de grau mitjà ( 10 a Itàlia: famílies de professionals de mecanització, soldadura, electricitat, gestió administrativa, informàtica, comerç i cures d'auxiliar d'infermeria, 2 a Anglaterra: família mecanització  i 2 a França: família informàtica) i 1 de grau superior que ha fet l'estada a Itàlia: família mecanització.

     

  11. GALERIA FOTOGRÀFICA

  Cliqueu aquí per a veure com recull la notícia la premsa italiana. Poseu Studenti spagnoli i cerqueu.

  Mireu com a TV3 remarquen la importància dels programes ERASMUS+ de Formació Professional:

  http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/app/apptv3/video/5652899 Telenotícies Vespre del dia 26 de febrer de 2017.

  Leonardo 2013-2014

  Vídeo de la TV italiana Juliol 2014

  Erasmus+ 2014-2015

  Erasmus+ 2015-2016

  Erasmus+ 2016-2017

  Erasmus+ 2017-2018

  Visita soci Erasmus+

  Visita soci italià

  Visita soci alemany

  Estàs aquí:Inici Oferta educativa Programes Erasmus plus Programes de mobilitat internacional