Programes de mobilitat internacional

6. OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE MOBILITAT AL NOSTRE INSTITUT
 • Reforçar la qualitat dels programes formatius de totes les famílies professionals del centre, de manera progressiva, mitjançant la mobilitat d’alumnat i de professorat i la cooperació transnacional.
 • Millorar el reconeixement social de la formació professional.
 • Incrementar el rendiment acadèmic i les competències professionals de l’alumnat.
 • Incrementar les competències professionals del professorat del centre per a que sigui capaç de traspassar-ho a l’alumnat.
 • Reforçar la relació entre l’institut i les diferents empreses.
 • Conèixer altres mercats laborals.
 • Contribuir a que els alumnes s’adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària.
 • Facilitar que els alumnes adquireixin aptituds específiques i millorin la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.
 • Fomentar l’adquisició d’experiència laboral a nivell europeu.
 • 7. ESTRATÈGIA DE MOBILITAT
 • Ampliació del nombre de mobilitats d’alumnes, i obrir la mobilitat a totes les famílies professionals de manera progressiva.
 • Reconeixement de la mobilitat Erasmus per aprovar el mòdul de Formació Pràctica en Centres de Treball (reconeixements ECTS).
 • Certificat de l’estada internacional firmat per l’organització d’origen i per les empreses d’acollida.
 • Difusió externa d’experiències i resultats via premsa comarcal, estrangera, televisió així com a la web i a les Jornades Portes Obertes de l’Institut..
 • Difusió interna i reconeixement institucional de l’alumnat i professorat que participa en el programa Erasmus.
 • Selecció d’alumnat i professorat candidats garantint l’absència de qualsevol tipus de discriminació i la igualtat d’oportunitats.
 • Selecció de socis i empreses d’altres països europeus que presenten aspectes diferencials i innovadors respecte de les empreses locals.
 • Foment de projectes d’innovació i transferència tecnològica amb socis (empreses) transnacionals.
 •  

  8. A QUI VAN DIRIGITS?

  En aquests programes hi poden participar els estudiants d’institucions d’educació superior que tinguin una Carta Universitària Erasmus Ampliada (Eucp/x), com és el cas del Institut Jaume Huguet (veure punt 1)

  Els programes europeus van dirigits a tot l’alumnat del centre que cursa estudis de Formació Professional, tant de Grau Mitjà com de Grau Superior, preferentment de segon curs, però també hi poden participar els de primer curs.

   

  9. ALTRES ASPECTES

  Durada

  En Grau Mitjà és d’un mes, i en el cas d’estudiants matriculats en un cicle de Formació Professional de Grau Superior, la durada és de dos mesos.

  Les organitzacions d’acollida per a les pràctiques d’estudiants són empreses, o bé centres educatius que fan d'intermediaris.

  Aquestes pràctiques poden anar acompanyades, en cas necessari, de cursos de preparació o de cursos d’actualització en la llengua d’acollida o de treball.

  L’Institut Jaume Huguet atorga el seu ple reconeixement al període de pràctiques a l’estranger. 

  L’estudiant ha de rebre un acord de formació relatiu al programa del període de pràctiques; aquest acord ha de ser aprovat per la institució d’educació superior d’origen i l’organització d’acollida. El període de pràctiques ha d’estar cobert per un acord de pràctiques aprovat per a la institució d’educació superior d’origen, el consorci d’origen (si escau), la institució d’acollida i el beneficiari.

  Activitats finançades

  Les ajudes tenen com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (principalment, despeses de viatge i de manutenció) derivats de l’estada a l’estranger.

  Àrees geogràfiques de destí

  En els cursos anteriors, l’Institut Jaume Huguet ha signat convenis de col·laboració amb empreses d’Itàlia. Ja fa alguns cursos que hi ha alumnes que fan les seves pràctiques al Regne Unit, també s'han mogut alumnes  a Alemanya i  a França. Actualment es continuen cercant convenis de col·laboració amb altres països de la Unió Europea.

   En el curs passat vam intentar començar a col·laborar amb dues empreses de Polònia, però la situació sanitària no ens va permetre  fer mobilitat, i aquest curs tampoc serà possible. Esperem poder tornar a  la normalitat al més aviat possible.

  Convenis amb centres de formació i empreses europees

  Sicília, província d’Enna ( Itàlia ), Wrexham, Gal·les (Anglaterra), Augsburg (Alemanya), Saint-Étienne(França).

  mapa erasmus

   Experiències anteriors

  El nostre centre aposta des de ja molts anys per la mobilitat dels seus estudiants i ha participat en nombroses ocasions en programes europeus que, amb l’esdevenir del temps, han anat canviant de nomenclatura i característiques. Així doncs, hem format part de programes transnacionals a la província autònoma de Bolzano, Alto Adige (Itàlia) diversos cursos, a Aarhus, Dinamarca  i a la província d’Enna, Sicília (Itàlia), on el 2014 cinc estudiants de mecanització i soldadura de segon curs de cicle mitjà van estar treballant durant un mes amb el programa Leonardo.

  El 2015 vam començar els Erasmus+ amb sis estudiants de diverses famílies professionals (comerç, cures d'auxiliar d'infermeria, informàtica, mecanització i soldadura ) que van passar un mes treballant a Sicília.

   El 2016 vam ampliar el nombre d'estades amb sis alumnes a Itàlia (Sicília) de les famílies professionals de mecanització, soldadura, electricitat, gestió administrativa, informàtica i cures d'auxiliar d'infermeria i dos alumnes de mecanització i soldadura que van passar un mes treballant a Wrexham (Regne Unit)

  El 2017 el nombre d'estudiants Erasmus+ ha augmnetat, axí doncs 8 alumnes han estat a Sicília (Itàlia) de les famílies de professionals de mecanització, soldadura, electricitat, gestió administrativa, informàtica, comerç i cures d'auxiliar d'infermeria; 2 alumnes de mecanització han estat a Wrexham (Regne Unit), tots ells de CFGM, i per primera vegada dos alumnes de CFGS de la família d'informàtica,  han fet Erasmus+, en aquesta ocasió a Augsburg (Alemanya). 

  Cal dir també que totes les experiències anteriors del nostre centre han estat del tot positives tan des del punt de vista laboral com social, doncs els nostres alumnes a part de conèixer i experimentar diferents maneres de treballar han conegut altres indrets i maneres de viure.

   El 2018 el total d'alumnes que han pogut gaudir de les beques Erasmus+ ha augmentat fina a 15. D'aquests alumnes 14 han estat de grau mitjà ( 10 a Itàlia: famílies de professionals de mecanització, soldadura, electricitat, gestió administrativa, informàtica, comerç i cures d'auxiliar d'infermeria, 2 a Anglaterra: família mecanització  i 2 a França: família informàtica) i 1 de grau superior que ha fet l'estada a Itàlia: família mecanització.

    El 2019, al juny, tots els alumnes que han fet mobilitat ja han tornat. Durant els mesos de febrer, març i abril, dos alumnes de Cicles formatius de Grau Superior del centre van estar fent pràctiques de FCT a Itàlia, i des de finals de  maig fins a finals de juny 5 alumnes de Cicles formatius de Grau Mitjà també han estat a Itàlia fent pràctiques FCT a diverses empreses. Tots ells coincideixen en dir que ha estat una molt bona experiència. 

  El 2020 dos alumnes de CFGS de la Família Informàtica van fer les seves pràctiques a Itàlia durant dos mesos. L'experiència va ser positiva malgrat el canvi que va suposar haver de treballar telemàticament la meitat del periode degut a la pandèmia, i malgrat també a les dificultats que van haver de superar a l'hora de fer el viatge de tornada.

  EEALERIA FOTOGRÀFICA

  11E. GALERIA FOTOGRÀFICA

  11. GALERIA FOTOGRÀFICA

  Cliqueu aquí per a veure com recull la notícia la premsa italiana. Poseu Studenti spagnoli i cerqueu.

  Mireu com a TV3 remarquen la importància dels programes ERASMUS+ de Formació Professional:

  http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/app/apptv3/video/5652899 Telenotícies Vespre del dia 26 de febrer de 2017.

  Leonardo 2013-2014

  Vídeo de la TV italiana Juliol 2014

  Erasmus+ 2014-2015

  Erasmus+ 2015-2016

  Erasmus+ 2016-2017

  Erasmus+ 2017-2018

  Erasmus+ 2018-2019

  Erasmus+ 2019-2020

  Les dots culinàries dels nostres alumnes d'Erasmus+

  La tornada dels Erasmus+ 2019-2020

  Visita soci Erasmus+

  Visita soci italià

  Visita soci alemany