Estàs aquí:Inici Secretaria Concessió neteja

Contracte servei de neteja

Documentació relacionada amb la concessió del servei de neteja de l'Institut Jaume Huguet:

En data 14 de novembre de 2016 es fa públic el concurs d'adjudicació del servei de neteja de l'institut.

Anunci: Perfil del contractant

Documentació:

En data 29 de novembre es fa pública la composició de la mesa de contractació.


El proper dilluns dia 12 de desembre a 2/4 de 4 de la tarda, a la biblioteca del centre, es procedirà a l'obertura dels sobres B presentats pels licitadors referents al procediment obert del contracte de neteja del centre de l'Institut Jaume Huguet.

El proper dia 16 de desembre a les 11:30h a la biblioteca del centre,  es procedirà a l'obertura dels sobres C  referents al procediment del contracte de neteja del centre que han presentat els licitadors.


En data 22 de desembre de 2016 s'ha adjudicat el contracte del servei de neteja a l'empresa TARRACOCLEAN, atès que ha obtingut la puntuació més alta i que compleix els requisits exigits. En el següent document es pot consultar la resolució de l'adjudicació.


En data 13 de gener de 2017 es fa pública la formalització del contracte amb l'empresa TARRACOCLEAN.


En data 10 de gener de 2018 es fa pública la pròrroga del contracte amb l'empresa TARRACOCLEAN.

Estàs aquí:Inici Secretaria Concessió neteja