Preinscripció i matrícula 2021- 2022

Batxillerat

Calendari:

De l'11 al 17 de maig de 2021: presentació de sol·licituds telemàtiques

18 de maig de 2021: presentació de documentació que no s'ha pogut presentar amb la sol·licitud

8 de juny de 2021: llista de sol·licitds amb la puntuació provisional

Del 9 al 15 de juny de 2021: presentació de reclamacions

18 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

23 de juny de 2021: llista ordenada per puntuació (NO definitiva)

9 de juliol de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

 

Podeu consultar més informació a la pàgina web del Departament d'Educació

 

Matrícula:

Del 12 al 16 de juny de 2021: La matrícula ordinària es farà de manera virtual

Del 7 al 10 de setembre de 2021: matrícula extraordinària