Preinscripció i matrícula 2021- 2022

Cicles Formatius Grau Mitjà (CFGM)

Calendari:

De l'11 al 17 de maig de 2021: presentació de sol·licituds telemàtiques

De l'11 al 18 de maig de 2021: es pot presentar documentació que acrediti criteris de prioritat

8 de juny de 2021: llista de sol·licitds amb la puntuació provisional

Del 9 al 15 de juny de 2021: presentació de reclamacions utilitzant l'eina electrònica

18 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

23 de juny de 2021: llista ordenada per puntuació (NO definitiva)

9 de juliol de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

 

Podeu consultar més informació a la pàgina web del Departament d'Educació

 

Matrícula:

Del 12 al 16 de juliol de 2021: d'alumnes admesos a la llista del 9 de juliol (es farà de manera virtual)

 

Segona fase d'admissió:

De l'1 al 3 de setembre de 2021: Presentació de sol·licituds

NOMÉS hi poden participar les persones que van presentar la sol·licitud el maig i no han obtingut plaça

6 de setembre de 2021: llista d'alumnes admesos