Preinscripció i matrícula 2021- 2022

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Calendari de Preinscripció:

Del 10 al 21 de maig de 2021: presentació de sol·licituds

Del 10 al 28 de maig de 2021: entrevistes d'orientació i valoració

3 de juny de 2021: llista amb la puntuació provisional

Del 4 al 11 de juny de 2021: presentació de reclamacions

16 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

6 de juliol de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Podeu consultar més informació a la pàgina web del Departament d'Educació

Matrícula:

De l'1 al 10 de setembre de 2021