Sol·licitud de beques

 

a) Quantitats fixes

- Quantitat fixa lligada a la renda
- Quantitat fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar
- Beca bàsica

b) Quantitat variable

- Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.

A qui va dirigit?

A estudiants dels ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris següents:

- Primer i segon cursos de batxillerat
- Formació professional de grau mitjà i de grau superior
- Ensenyaments artístics professionals
- Ensenyaments esportius
- Ensenyaments artístics superiors
- Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat a distància)
- Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior
- Programes de qualificació professional inicial
- Estudis religiosos i militars

Més informació a la web del departament d'ensenyament.